Pomozte ptákovi roku! Změřte čistotu vody rybníků ve vašem okolí

Na průhlednosti vody závisí život mnoha druhů vodních ptáků, např. i potápky černokrké – ptáka roku 2015. Zakalená voda jim znemožňuje nalézt potravu. Ornitologové proto chtějí změřit průhlednost vody v českých rybnících a pomoci vodnímu ptactvu zlepšit jeho životní prostředí. Pomoci opět mohou i dobrovolníci – jednotlivci i skupiny.

Velrybí rekordman uplaval přes Pacifik 22 500 kilometrů

Rekordní vzdálenost při migraci, jakou kdy vědci u savců zaznamenali, urazila samice plejtvákovce šedého. Na své cestě od východních břehů Ruska do svého rodiště v Mexiku a zpět překonala přes Tichý oceán 22 500 kilometrů. U vědců to však vyvolalo otázky, zdali dvě populace plejtvákovců šedých ve skutečnosti nejsou jedinou, nebo zdali jedna z populací nevyhynula.

Pomozte ornitologům vytipovat pro ptáky nebezpečné protihlukové stěny

Průhledné protihlukové stěny u silnic představují pro ptáky neviditelnou překážku, která je po nárazu stojí život. Ornitologové se proto ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) snaží riziková místa označit tak, aby pro ptáky nepředstavovala nebezpečí. Vytipovat úseky rychlostních komunikací, na kterých zbytečně ptactvo umírá, může pomoci i veřejnost.

Jan Hofírek: Vlaštovky

Když koncem září odlétají do těch „svých“ teplých krajin, je to předzvěst blížícího se podzimu s jeho plískanicemi, studenými severáky, padajícím listím a zkracujícími se dny. „Odlétají vlaštovice, luk a polí temné svíce…“ – i Bohuslav Reynek si odlet těchto „letních“ ptáků spojoval se smutkem a melancholií končícího léta…