Výzvy, petice, protestní akce

Výzvy k spoluúčasti veřejnosti na akcích, konaných na protest proti bezpráví.

Dnešek je světovým dnem bez kožešin

Světový den bez kožešin je jedním z významných dnů, jež sice v málokterém kalendáři najdete vyznačené, přesto ale má, díky snaze zainteresovaných upozornit na týrání zvířat, své opodstatnění. Organizace na ochranu zvířat jej využívají jako den veřejné prezentace problému chovu kožešinových zvířat.

Petice za zachování ochranné lhůty pro nalezená zvířata

Návrh nového občanského zákoníku konečně reflektuje požadavky ochránců zvířat, aby zvíře již nebylo bráno jako věc. Zároveň ale zkracuje ochrannou lhůtu pro opuštěná zvířata a odejímá obcím povinnost postarat se o ta, jejichž původní majitelé se nepřihlásí. Organizace na ochranu zvířat se snaží prosadit v těchto bodech změnu. Za tímto účelem vznikla i petice.