cigarety_nedopalkyKuřáci ročně odhodí 770 milionů kilogramů nedopalků. Polovina z nich se přitom mylně domnívá, že cigaretové nedopalky jsou rozložitelné, zároveň si však jsou dle svého vyjádření dobře vědomi, jak je tento odpad toxický.

 

Průzkum, z něhož tyto výsledky vyplynuly, provedl jeden nejmenovaný výrobce elektronických cigaret. Ke zlozvyku odhazovat nedopalky se sice přiznalo pouze 15 procent respondentů, i tak ale podle propočtů firmy na zemi skončí tuny vysoce toxických zbytků cigaret.

 

Přečtěte si také:

kosatky_draveEvropská populace kytovců vymírá v důsledku otravy PCB

Polychlorované bifenyly (PCB) jsou v Evropě již od 80. let zakázanými látkami, přesto dodnes zamořují oceány, do nichž se dostávají ze skládek

 

 

Nedopalky patří k nejčastějším odpadkům v moři

Podle testů na smrtelnou koncentraci toxických látek (tedy množství konkrétní látky, které zabije 50 procent zvířat během testu) stačí pouhých pět nedopalků v jednom litru vody.

Cigaretové nedopalky přitom patří k jedněm z nejčastějších odpadků, které se objevují při čištění mořských vod.

 


Většina kuřáků (možná alibisticky) přitom v dotaznících uvedla, že cigaretové nedopalky považuje za ekologicky odbouratelné. To je však velký omyl, neboť obsahují plast), který se rozkládá i více než deset let, během kterých se do půdy dostává dehet, nikotin a další toxiny.

 

Foto: pixabay.com (CC0 Public Domain)