Změny klimatu ovlivňují početnost ptáků v Evropě a USA

strizlik_obecny

Střízlík obecný

Zatímco některým druhům ptáků oteplování klimatu svědčí a přibývá jich, jiných naopak rapidně ubývá. Vyplývá to z dlouholeté studie mezinárodního týmu vědců, již publikoval prestižní vědecký časopis Science.

 

Výzkum, na kterém pod vedením specialistů z Durham University ve Velké Británii spolupracovali i čeští výzkumníci z České společnosti ornitologické (ČSO) a přírodovědeckých fakult Univerzity Palackého v Olomouci a Univerzity Karlovy v Praze, ukázal, že změny klimatu mají na ptačí populace obrovský dopad.

Jak dokládá analýza dat ze sčítání ptáků za období let 1980 až 2010, na evropském i severoamerickém kontinentu se lépe daří teplomilným druhům ptáků, zatímco těch, co upřednostňují chladnější podnebí, rychle ubývá. Klima ovlivňuje početnost i běžných druhů ptáků, které žijí v blízkosti lidských obydlí, v zemědělské krajině a v lesích – např. v Evropě střízlík obecný a v USA drozd stěhovavý.

 

Přečtěte si také:

ČSÚ: Drobné zvěře rapidně ubývá, predátorů naopak přibývá

ČSÚ uveřejnil výsledky sčítání drobné zvěře v naší přírodě. Výsledky jsou alarmující. Jen za posledních pět let stavy zvěře poklesly o desítky procent.

 

Další faktory na změnu početnosti hrají menší roli než klima

Autoři studie shromáždili údaje o změnách početnosti 145 ptačích druhů v Evropě a 380 druhů v USA. Vědci rozdělili ptačí druhy podle nároků na klima – na ty, které by oteplováním měly být ovlivněny pozitivně, a na ty, které by měly reagovat negativně.

Zohlednili rovněž další faktory, které by mohly mít vliv, např. velikost těla druhu, typ prostředí, v němž se konkrétní druh vyskytuje, nebo migrační chování. Ukázalo se, že tyto faktory vliv mají, jejich dopad se však významněji neliší mezi skupinou druhů zvýhodněných a znevýhodněných změnou klimatu. Změna klimatu je tedy klíčová.

 


Některé ptačí druhy opouštějí své dosavadní areály

“Zjistili jsme, že populační trendy se mezi teplomilnými druhy a druhy chladnějších podnebí skutečně liší. Např. vlha pestrá či cetie jižní, tedy druhy s centrem rozšíření v teplejších jižních částech Evropy, se v poslední době šíří a přibývají. Naopak chladomilnější evropské druhy, jako např. sýkora lužní či pěnkava jikavec ubývají,” podotýká ke zjištěním Petr Voříšek z olomoucké katedry zoologie a ornitologické laboratoře a ČSO.

drozd_stehovavy

Drozd stěhovavý

Rozdíly v početnosti jsou patrné i v areálu jejich rozšíření. Např. střízlík se rozšiřuje v severnějších oblastech, kde se zimy stávají mírnějšími, přitom ale ubývá v jižněji položených zemích, v nichž jsou v létě vyšší teploty a větší sucho než dřív. Podobně je tomu v USA s drozdem stěhovavým, který ubývá v jižních státech (např. Mississippi či Louisianě) a přibývá v centrálně a severněji položených (v Severní a Jižní Dakotě atd.).

Důležité poznatky, které letitý výzkum přinesl, se podařilo získat i díky tisícům dobrovolníků (amatérských ornitologů), kteří léta chodili do přírody s dalekohledy a zápisníky, aby shromáždili důležitá data o početnosti jednotlivých druhů pomocí standardizovaných metod. Jejich snahu v Evropě koordinuje organizace European Bird Census Council (EBCC). www.ebcc.info) prostřednictvím programu Pan-European Common Bird Monitoring Scheme (PECBMS, www.ebcc.info/pecbm.html), v USA pak organizace U.S. Geological Survey.

 

Foto: Ken Billington, Wikimedia (některá práva vyhrazena), pixabay.com (CC0 Public Domain)

 

[bctt tweet=”Meaningful, tweetable quote.”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ochrana proti spam - doplňte správné číslo do příkladu: *