Evropská populace kytovců vymírá v důsledku otravy PCB

kosatky_drave
Polychlorované bifenyly (PCB) jsou v Evropě již od 80. let zakázanými látkami, přesto dodnes zamořují oceány, do nichž se dostávají ze skládek. Tyto jedovaté látky se tak dostávají i do těl živočichů, kteří následkem otravy vymírají. V ohrožení je i evropská populace kosatek a dalších kytovců.

 

Největší koncentrace PCB vědci našli v tělech kosatek dravých – jsou tak vysoké, že odborníci zcela vážně předpovídají vyhynutí evropské populace kosatek. Kromě velryb byly stopy PCB nalezeny i v tělech kulohlavců, delfínů pruhovaných a delfínů skákavých.Podle

Paula Jepsona z Londýnské zoologické společnosti je situace kritická. PCB lze najít v tělech všech mořských živočichů, přičemž koncentrace jsou přirozeně nejvyšší u zvířat na vrcholu potravního řetězce – což jsou právě kytovci.

 

Přečtěte si také:

kosatkaBývalý lovec a cvičitel kytovců bojuje proti týrání zvířat v akvaparcích

Jeff Foster lovil mláďata kosatek a prodával je do akvaparků, kde sloužily jako klauni pro komerční zábavu. Dnes sám otevřeně hovoří…

 

Kytovci se kvůli PCB přestali rozmnožovat

“Koncentrace PCB u příslušníků některých z evropských živočišných druhů je nejvyšší na světě. A velmi vysoké koncentrace způsobují celou řadu toxických efektů. Nejnebezpečnější jsou dlouhodobé vlivy – hlavně co se týče reprodukce. Třeba delfíni se vlivem PCB úplně přestávají rozmnožovat,” uvedl pro BBC Paul Jepson

Například kosatky se kolem břehů Irska a západního Skotska dříve vyskytovaly takřka běžně. V současnosti odborníci vědí jen o osmi jedincích, kteří se navíc už několik let nerozmnožují.

PCB nejsou rozpustné ve vodě, ale v tucích ano. Do těl kytovců se tak dostávají už v nejútlejším věku mateřským mlékem, které je velmi tučné a koncentrace těchto látek je v něm velmi vysoká.

 


PCB zamořují Evropu i více než 30 let od jejich zákazu

Polychlorované bifenyly jsou látky, které se dříve hojně využívaly díky svým vlastnostem – nehořlavosti, tepelné odolnosti a přilnavosti. Přidávaly se do barev, laků, elektrosoučástek atd.

Zákaz jejich používání v Evropě, která byla největším producentem, platí sice již od 80. let, celosvětově k jejich omezení však došlo až v roce 2001. Jedná se o látky, které se velice dlouho rozkládají a těžko se odbourávají z životního prostředí, takže se s nimi v přírodě lze setkat dodnes. Nacházejí se zejm. na skládkách, odkud se dále šíří.

PCB jsou u lidí i zvířat z důvodu své vysoké toxicity podezírány z vlivu na vznik rakoviny slinivky břišní a jater a negativního vlivu na imunitu a reprodukci.

 

Foto: Wikimedia (žádná práva nejsou vyhrazena)

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ochrana proti spam - doplňte správné číslo do příkladu: *