Záchranným stanicím živočichů přibývá pacientů a ubývá peněz

V ČR fungují tři desítky záchranných stanic živočichů, které ročně pomohou okolo 30 000 zvířatům v nouzi. Počet zvířecích pacientů rok od roku roste a stanice se potýkají s nedostatkem peněz, kvůli kterému musejí propouštět a některým hrozí i zánik. Dotace od ministerstva životního prostředí a příspěvky krajů a obcí se tenčí, stanice jsou odkázané jen na sponzorské dary firem a jednotlivců.

 

Okolo 60 % pacientů záchranných stanic tvoří ptáci, kteří potřebují ošetření po nárazu do prosklených ploch, popálenin od elektrického vedení nebo poranění od rybářských háčků. Zbylých 40 % jsou savci, kteří se do stanic dostávají např. po střetu s autem.

Zvířecí záchranáři také často odchytávají zvířata, která byla uvězněna v městské zástavbě (to se často stává kachnám s mláďaty), zachraňují ptáky a netopýry, kteří se komínem dostali do lidských obydlí, nebo je vytahují z různých šachet, jímek a dalších pastí, které jim lidé neúmyslně připravují.

Do statistik už se nedostávají případy, kdy záchranáři vyjíždějí kvůli transferu zvířat – přenášejí žáby přes silnice, přesouvají netopýří kolonie, odchytávají exotická, lidmi chovaná zvířata atp. V součtu s těmito případy záchranáři přijdou do styku až se 40 000 zvířat.

 

Přečtěte si také:

Záchrana labutí uvězněných v bahně vypuštěného rybníka

Rybáři vypustili rybník a v bahně zůstala uvězněná labutí rodinka s pěti mláďaty. Zasahovala plzeňská záchranná stanice živočichů.

 

 

Lidé chtějí zvířatům pomáhat, ale nezřídka spíš škodí

Více než polovina zvířat, jež v záchranných stanicích živočichů ošetří, se vyléčí natolik, že se mohou vrátit zpět do přírody. Třetina z nich však v důsledku zranění umírá nebo musí být utracena.

V záchranných stanicích pak zůstávají trvale handicapovaná zvířata, která, mají-li pár, mohou odchovávat mláďata, jež jsou posléze vracena do přírody. Např. v záchranné stanici živočichů v Makově takto už řadu let odchovává mláďata pár čápů bílých. Nemohou létat a mají hnízdo na zemi, jejich potomci však na sklonku léta vždy odlétají do Afriky.

Kromě péče o zraněné živočichy se však nezřídka musejí pracovníci stanic věnovat i zvířatům zcela zdravým, která lidé neuváženě nosí. Jsou to především mláďata ptáků a srnčata, která chybně považují za opuštěná, a na podzim ježci, u nichž se obávají, že by nepřežili zimu.

 


Záchranné stanice pomáhají i osvětě veřejnosti

Záchranné stanice živočichů nefungují pouze jako zařízení pro péči o zraněná zvířata. Provádějí také osvětovou činnost – informují veřejnost o nutnosti ochrany přírody, pořádají výukové programy pro mládež a někteří pracovníci se zvířaty navštěvují i školy. Role záchranných stanic v ekologické výchově je nepostradatelná.

 

Pravidelný finanční dar může zachránit existenci stanice

Nárůst zvířecích pacientů v posledních letech zaznamenaly snad všechny záchranné stanice živočichů v ČR. Problémem ovšem je nedostatek peněz, který často nutí některá zařízení propouštět zaměstnance, snižovat počet výjezdů k pacientům a řešit jen nejakutnější případy.

K těm, u nichž peníze od státu provoz nepokryjí, patří např. záchranná stanice živočichů v Pasičkách na Chrudimsku. Pražská zvířecí záchranka, provozovaná Českým svazem ochránců přírody, zase značnou část financí musí investovat do oprav zásahového vozu, protože na nový nemá, a pohybuje se tak v začarovaném kruhu. Pokud se jí nepodaří sehnat sponzora, bude to znamenat její zánik.

To jsou jen dva případy za všechny. Každá ze stanic by potřebovala pravidelnou pomoc dárců. Stačil by i menší příspěvek, poslaný na účet každý měsíc. Proto, pokud je to ve vašich finančních možnostech, vyberte si záchrannou stanici (třeba tu v kraji, ve kterém bydlíte), udělejte si trvalý příkaz v bance a pravidelně přispívejte na činnost organizace.

Informace o jednotlivých záchranných stanicích najdete na ZvířeVNouzi.cz a o možnostech pravidelného přispívání se více dočtete na DarujPravidelně.cz.

 

Foto: DES OP (všechna práva vyhrazena)

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ochrana proti spam - doplňte správné číslo do příkladu: *