Seznam ohrožených druhů se rozšířil o další rostliny a živočichy

Na červený seznam ohrožených druhů Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN) přibyli další živočichové a rostliny. Na vzdory slibům vlád, že zlepší politiku ochrany, zvířat i rostlin dál ubývá. Seznam se rozrostl o celou řadu druhů z celého světa – od lvů v západní Africe, po orchideje v Asii.

 

Na červeném seznamu IUCN je nyní 77 340 druhů, z nichž je v kategorii ohrožených 22 784 druhů – tedy o 371 více než v loňském roce.

Hlavní příčinou úbytku zvířat a rostlin je podle odborníků ničení jejich přirozeného prostředí – např. kácení lesů, masivní výstavba infrastruktury, lidských obydlí atd. Svůj podíl má i nelegální obchod a pytláctví.

 

Čtěte také:
Přírodní klenoty v ohrožení: EU omezí ochranu přírody v zájmu velkých firem

Evropská komise se chystá oslabit významné směrnice pro ochranu nejcennější evropské přírody a ohrožených druhů. Podle ochranářů tak činí na základě tlaku firem a…

 

Lvy ohrožují pytláci a nedostatek potravy

Některé druhy, byť stále zůstávají na červeném seznamu, se úspěšně daří chránit díky cíleným ochranářským programům. Jsou to však většinou místní úspěchy, které převažuje pokračující úbytek téhož druhu v jiné lokalitě.

Např. afričtí lvi mají v červeném seznamu stále status “zranitelní”, který patří do méně závažné kategorie ohrožení. Je tomu tak hlavně díky záchranným programům v jižní Africe. Jenže lvi v západní Africe čelí úbytku životního prostoru, kořisti a pytlákům, takže jsou řazeni do závažnější kategorie “kriticky ohrožení”. Také ve východní Africe počet lvů rychle klesá.


rys iberský

Dosáhnout se však daří i jistých úspěchů. Jedním z nich je ochrana rysa iberského. Jeho počty v roce 2002 klesly na pouhých 52 kusů, do roku 2012 se díky cílené ochraně povedlo jeho populaci rozšířit na 156 dospělých jedinců.

 

Foto: pixabay.cz (licence: CC0 Public Domain)