Pomozte ptákovi roku! Změřte čistotu vody rybníků ve vašem okolí

Na průhlednosti vody závisí život mnoha druhů vodních ptáků, např. i potápky černokrké – ptáka roku 2015. Zakalená voda jim znemožňuje nalézt potravu. Ornitologové proto chtějí změřit průhlednost vody v českých rybnících a pomoci vodnímu ptactvu zlepšit jeho životní prostředí. Pomoci opět mohou i dobrovolníci – jednotlivci i skupiny.

 

Potápka černokrká je dnes veřejnosti téměř neznámá, přesto, že dříve u nás bývala celkem hojná. V 50. a 60. letech hnízdily potápky černokrké v koloniích i o několika stovkách párů. V roce 2014 se podařilo najít už jen 50 hnízd.

Takto rapidní pokles počtu potápek ukazuje, jak špatný je stav českých rybníků. Potápky černokrké jsou vázané hlavně na čisté rybníky, kde loví drobné korýše a larvy hmyzu. Tam, kde je voda znečištěná, žít nemohou.

“Drtivá většina z asi 20 000 našich rybníků je v současnosti postižena eutrofizací, tedy nadměrným přísunem živin, zejména fosforu. Ať už jde o úmyslné hnojení za účelem vysokých přírůstků ryb nebo znečištění z přítoků, takto zatížené rybníky se velice rychle zakalí a nemohou plnit svoji ekosystémovou funkci,” vysvětluje Daniel Fiala z Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v. v. i.

 

Čtěte také:
Ptákem roku 2015 je potápka černokrká. Dříve hojná, dnes téměř neznámá

V rámci kampaně, jíž chtějí ornitologové upozornit na vzácné ptačí druhy, pro rok 2015 ČSO vyhlásila potápku černokrkou – méně známý a ohrožený druh, který…

 

Připojte se k našim fanouškům na Facebooku!

Mějte přehled o aktuálních článcích, prohlížejte krásné fotografie, vtipná videa a zajímavosti z organizací na ochranu zvířat!

 

Jak se zapojit do měření průhlednosti vody?

Ornitologové a hydrobiologové proto spustili kampaň, která u nás zatím nemá obdoby. Chtějí zahájit plošné měření průhlednosti vody, do kterého se může zapojit i veřejnost.

Podobné měření, využívající konceptu občanské vědy, se konalo např. v Severní Americe, kde se díky zapojení lidí podařilo získat unikátní data. Čeští vědci věří, že s podobným úspěchem se akce setká i u nás a díky nasbíraným datům budou schopni pomoci nejen potápkám černokrkým, ale i dalším vodním živočichům.


Samotné měření průhlednosti vody je tak jednoduché, že ho zvládne opravdu každý. Jedinou nezbytnou pomůckou je tzv. Secchiho [sekkiho] deska, kterou lze snadno vyrobit. Secchiho deska je kruh s průměrem 20—30 cm rozdělený na čtyři čtvrtiny, dvě černé a dvě bílé. Tento kruh se při testování spouští na provaze do vody a zjišťuje se, v jaké hloubce černá s bílou splyne.

Podrobný návod na výrobu Secchiho desky i na měření zájemci najdou na adrese voda.birds.cz, kam se budou zaznamenávat i naměřené hodnoty.

“Vyhlašujeme dva hlavní termíny měření průhlednosti v letošním roce, druhou polovinu dubna a druhou polovinu června. Umožní nám to posoudit změny na jednotlivých lokalitách,” dodává Zdeněk Vermouzek, ředitel ČSO. “Ani zdaleka se ale nemusíme omezovat jen na tuto dobu. Lepší je opakovat měření alespoň 1x měsíčně od dubna do srpna. A nejlepší je opakované měření na stejné lokalitě třeba každý týden.”

 

Foto: LaSo, Wikimedia (některá práva vyhrazena)

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ochrana proti spam - doplňte správné číslo do příkladu: *