Netopýři na Šumavě prosperují. Víme to díky pravidelnému monitoringu

Již od 70. let 20. století zkoumá Jaroslav Červený (ÚBO AV ČR) populace netopýrů na Šumavě. Spolu s kolegy L. Dvořákem a L. Bufkou pravidelně sledují kolem osmdesáti netopýřích zimovišť. Zaznamenali nárůst počtu jedinců nejen u běžných druhů, ale také např. u netopýra vrbitého, jehož výskyt je u nás poměrně vzácný.

 

Tito savci patří do řádu letouni a jsou v ČR přísně chráněni. Jejich ochrana má několik příčin, přičemž za řadu z nich mohou právě lidé.

Mezi hlavní nebezpečí, které netopýry ohrožuje, patří snižování počtu úkrytů pro jejich přezimování. Dalším rizikem jsou pesticidy a herbicidy používané na rostlinách, kterými se mohou netopýři snadno otrávit, či frekventované silnice, které křižují jejich letový koridor.

Není tedy divu, že je u nás stav netopýřích populací neustále monitorován. Jednou ze skupin, která se o netopýry aktivně zajímá, je tým pana Jaroslava Červeného, který působí v oblasti Šumavy a Pošumaví. A jaké jsou výsledky jejich zkoumání?

 

Čtěte také:
ČSOP varuje: Do plynových kamen se mohou dostat netopýři

Plynová kamna, takzvané vafky, se mohou stát pastí pro netopýry. Na několika místech v Praze se pracovníci ČSOP s těmito případy často setkávají…

 

Připojte se k našim fanouškům na Facebooku!

Mějte přehled o aktuálních článcích, prohlížejte krásné fotografie, vtipná videa a zajímavosti z organizací na ochranu zvířat!

 

Na Šumavě se netopýrům podle všeho daří

I přes to, že jsou všechny druhy netopýrů na našem území ohrožené, na Šumavě přinesla měření nadějné výsledky. Tým provádí měření především v zimovištích, časté jsou i odchyty do sítí a kontroly letních kolonií.

Díky monitoringu může tým kontrolovat počet jedinců v populacích. U některých z nich byl zjištěn nárůst, u některých zůstal neměnný. U žádné populace však nedošlo k poklesu. Jedná se o běžné druhy netopýrů, jako je např. netopýr velký. Také se začaly častěji objevovat vzácnější druhy, jako je netopýr brvitý, který je v našich podmínkách spíše vzácností.

Na Šumavě se netopýrům daří pravděpodobně díky netknutosti zdejší přírody a klidovým zónám, kam je vstup lidí omezen. Zdá se tedy, že jsou zde pro netopýry vyhovující podmínky.

Výzkum však bude probíhat i nadále. A my můžeme doufat, že se i v budoucnu budeme dozvídat dobré zprávy.

 

Autor: Debora Kálalová
Foto: Dodoni, Wikimedia Commons (licence: některá práva vyhrazena)


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ochrana proti spam - doplňte správné číslo do příkladu: *