Vědci varují: Vymřou-li sloni, bude to mít nezměrné důsledky pro ekosystém

sloni_indictiStejně, jako jsou někteří živočichové potravně závislí na určitých druzích rostlin, tak jsou konkrétní rostliny závislé na zvířatech, která se jimi živí. Vymizení kteréhokoliv druhu tak má nezměrné dopady na druhý druh. Vědci se proto zaměřili na otázku, jaké důsledky by mělo na ekosystém vymření slonů. Rozsah předpokládaných dopadů je překvapil.

 

 

Sloni roznášejí semena tropických rostlin a pomáhají tak jejich šíření a rozmnožování. Semena významných druhů stromů, jimiž se živí, ‘rozsévají’ v krajině ve svém trusu. Pokud by tato sloní služba pro tropické rostliny zanikla, mělo by to negativní dopad nejen na konkrétní dřeviny, ale i na les jako celek.

Vědci z University of Florida, kteří se zkoumáním závislosti rostlin na slonech zabývali, uvádějí, že pokud by sloni vymřeli, desetinásobně by se zvýšila pravděpodobnost, že během sto let vyhynou i další druhy stromů. V ohrožení by se tak podle nich ocitl celý okolní ekosystém a dopady by se šířily dominovým efektem i dál.

Touto otázkou se přitom odborníci nezabývali náhodou. Populace slonů totiž velmi rychle klesá, a to nejen v Africe, ale i v Asii. Např. v Thajsku ještě na počátku 20. století žilo přes 100 tisíc slonů, v současnosti se odhaduje na 2000 jedinců. Sloni jsou pod tlakem pytláků i měnícího se životního prostředí.

 

Čtěte také:
slon_africky1Sloni rozeznají lidské jazyky, mohou se tak chránit před lovci

Vědci zjistili, že afričtí sloni dokáží rozlišit příslušníky kmene Masajů a Kambů jen podle řeči. Díky tomu se mohou vyhnout setkání s…

 

Připojte se k našim fanouškům na Facebooku!

Mějte přehled o aktuálních článcích, prohlížejte krásné fotografie, vtipná videa a zajímavosti z organizací na ochranu zvířat!

 

Sloní trus je základem pro zdravý růst stromů

Trevor Caughlin z floridské univerzity strávil s kolegy tři roky v Thajsku, kde sbírali a vyhodnocovali data. Zkoumali například růst a životaschopnost stromků, které zakořenily v blízkosti mateřských rostlin, a těch, jež se na místo růstu dostaly zásluhou slonům nebo jiných zvířat. Na základě shromážděných dat pak provedli simulaci dlouhodobého vývoje.

“Ještě nedávno nebylo zcela jasné, jakou roli přenos semen zvířaty hraje v dynamice stromové populace,” uvedl Caughlin. “Strom během svého života vytvoří miliony semen. Jen pár semen se uchytí a časem nahradí původní strom. Naše studie ukazuje, že velkou roli v odolnosti budoucího stromu hraje to, zda se dostane na nové stanoviště díky transportu.”

Vědci zjistili, že stromy, které ‘vyseli’ sloni (a ostatní zvířata), jsou mnohem silnější a odolnější. Roli v tom podle nich hraje především kvalitní základ pro růst, který semena získají z trusu zvířat.

 

Foto: Wikimedia (licence. některá práva vyhrazena)


1 comment for “Vědci varují: Vymřou-li sloni, bude to mít nezměrné důsledky pro ekosystém

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ochrana proti spam - doplňte správné číslo do příkladu: *