Do české přírody se díky ochranářskému projektu vrátí zubři

Nevládní organizace Česká krajina usiluje o návrat zubrů evropských do české přírody. Tato kdysi běžná zvířata byla téměř vyhubena po první světové válce a nyní se ochránci pokusí o jejich návrat. První jedinci, dovezení z Polska, budou spásat louky ve vojenských újezdech v Doupovských horách a Libavé.

 

Organizace Česká krajina před několika dny zakoupila první chovnou skupinu zubrů – čtyři samice a jednoho samce. Stádo zatím čeká v Polsku, pak bude převezeno do České republiky, kde stráví několik dnů v aklimatizační oboře a posléze bude vypuštěno do volné přírody. V průběhu roku by pětičlennou skupinu měli doplnit další tři zubři z Polska.

To bude zhruba polovina zvířat, která budou základem stáda. Ochranáři doufají, že pak už se budou zubři rozmnožovat sami a do 10 let se jejich počet rozroste na 50 až 100 kusů. Odborníci ale zároveň dodávají, že vzhledem ke slabému genofondu je budoucnost zubrů nejistá.

 

 

Zubři se postupně vrátí do celé Evropy

Tato kdysi běžná zvířata byla vyhubena po první světové válce. Ještě v roce 1923 bylo na světě 54 zubrů, z čehož bylo jen 12 jedinců schopných reprodukce a zároveň nebylo prokříženo s americkým bizonem. Těchto dvanáct jedinců se stalo základem pro zachování druhu. Všichni evropští zubři jsou tak dnes v podstatě příbuzní.

Založení nové volně žijící populace zubrů je součástí celoevropského programu na návrat zubra do přírody starého kontinentu. Úloha zubrů v přírodě bude velmi důležitá – budou udržovat louky, kde rostou vzácné druhy rostlin, které by jinak zarůstaly plevelem a náletovými dřevinami.

 

Foto: Wikimedia (některá práva vyhrazena)


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ochrana proti spam - doplňte správné číslo do příkladu: *