Záchranné stanice živočichů se v těchto dnech potýkají s velkým náporem ptačích mláďat. Ta jim lidé mnohdy nosí úplně zbytečně. Provozovatelé stanic proto milovníky zvířat nabádají, aby se před tím, než zdravé ptáče přinesou, informovali, jestli jejich pomoc vůbec potřebuje.

 

“Lidé jsou doslova jak šílení a ‘zachraňují’ i to, co lidskou pomoc opravdu nepotřebuje,” říká Karel Makoň z plzeňské záchranné stanice živočichů. Mláďata sojek, strak, kosů, špačků, rehků i dalších pěvců se v těchto dnech učí létat a v okolí svých hnízd čekají na své rodiče, až jim přinesou potravu. Mnoho lidí tato ptáčata často zcela zbytečně odnáší do záchranných stanic.

“Jenom v pátek 23. května před bouřkou jsem řešil přes 45 telefonátů na téma nalezené ptačí mládě, a dokonce i několik lidí, co nám čerstvě vyvedené mládě donesli až na stanici, jsem s ním poslal zpět,” dodal Karel Makoň.

 

 

Není-li ptáče zraněné, nechte ho na místě!

Ačkoliv ptáčata vypadají nemotorně, špatně létají a volají rodiče, neznamená to, že potřebují lidskou pomoc. Ptáci mláďata v těchto dnech dokrmují mimo hnízda a pokud je lidé z místa odnesou, zbytečně je tím vystavují riziku úhynu a záchranným stanicím přidělávají práci.


Pokud totiž pracovníci stanic nevědí, odkud přesně ptáče pochází, nemohou ho vrátit do přírody, protože by se bez rodičů neobešlo. Musejí ho tak dokrmovat sami až do doby, kdy je schopné se o sebe postarat. Proto záchranáři lidi odmítají s tím, aby ptáčata vraceli tam, odkud je vzali.“Bohatě nás všechny na stanici zaměstnávají případy oprávněné a desítky mláďat, která už rodičům zpět na lokalitu vrátit nešla. Naštěstí většinu věcí se daří řešit po telefonu, a tak je pro nás i zvířata vždy lepší, když lidé předem zavolají nebo pošlou MMS s tím, co vlastně našli,” dodává Karel Makoň.

Proto, pokud naleznete ve svém okolí zdánlivě opuštěné mládě, snažte se z bezpečné vzdálenosti vypozorovat, jestli k němu přilétají rodiče. Zdá-li se vám poraněné, zkontaktujte nejprve nejbližší záchrannou stanici živočichů a domluvte se s pracovníky, co s ptáčetem dál. Rozhodně neodnášejte ptáčata domů a nesnažte se je ‘zachraňovat’ na vlastní pěst!

 

Foto: ab