Pomozte přírodě i sobě – staňte se patronem vodního toku

Povodně, nebo naopak nedostatek vody v krajině a velká sucha – to jsou důsledky napřimování vodních toků, betonování koryt řek a potoků a dalších zásahů člověka do přírody. Koalice pro řeky chce tokům vrátit jejich přirozenou podobu a vyzývá, aby se lidé zapojili a stali se patrony toku ve svém okolí.

 

Patronát nad řekami, říčkami a potoky spočívá v dobrovolné péči o ně – čištění břehů, návratu přírodní podoby toků, kupříkladu budováním hrází, které vodě umožní rozlévat se a pak i přirozeně meandrovat, odstraňováním překážek bránících migraci ryb, členění břehů pomocí kamenů apod.

Patronáty nad vodními toky velmi dobře fungují i v zahraničí, např. u našich sousedů na Slovensku a v Německu. I u nás už se o některé toky starají první dobrovolníci – třeba v Praze o Roztylský potok či o potok u Telče na Vysočině. Na střední Moravě s patrony aktivně spolupracují i zemědělci, což je jedním z velkých předpokladů účinné péče o krajinu.

Zástupci Koalice pro řeky proto doufají, že i Češi si co nejdříve uvědomí, že pomoc přírodě a sepjetí s ní má zásadní vliv na kvalitu jejich života a patronát přijmou.

 

 

Kdo může být patronem vodního toku? Kdokoliv – děti i dospělí

Patronem se může stát kdokoliv, jednotlivci i organizace. Koalice pro řeky sází mimo jiné na dětské skupiny (školní kroužky, skautské oddíly apod.), protože si během této činnosti děti vštípí základy ochrany přírody a zároveň budou moci v praxi pozorovat přírodní procesy.

Další důležitou skupinou, která vodním tokům může hodně pomoci, jsou rybáři, v jejichž vlastním zájmu je, aby řeky byly zdravé a poskytovaly útočiště více druhům živočichů.

Zapojit se ale mohou i obyvatelé z okolí toků, neboť péče o jejich nejbližší prostředí může mít (a bude mít) velký vliv na kvalitu jejich života.

 

Kde patroni najdou pomoc a odborné rady

Koalice pro řeky nechce žádné guerillové akce, při kterých by dobrovolníci dělali vše na vlastní pěst a případně se dostávali do střetu s majiteli pozemků a se zákonem. Proto nabízí odborné rady jak v oblasti práva, tak i péče o vodní toky – patronům poradí, jaká jsou nejvhodnější řešení pro danou lokalitu.

Více informací na www.koaliceproreky.cz.

 

Foto: Wikimedia

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ochrana proti spam - doplňte správné číslo do příkladu: *