Na Šumavě vracejí potok do původního koryta. Úspěšně

V Národním parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava probíhá jeden z největších revitalizačních projektů, v jehož rámci se dolní tok Hučiny u Černého Kříže vrátí do původního koryta. Návrat potoka do původního mělkého koryta bude fungovat jako protipovodňové opatření a přispěje ke zvýšení druhové rozmanitosti v jeho okolí.

 

Projekt na revitalizaci dolního toku Hučiny, na kterém se podílí Správa NP Šumava a CHKO Šumava, jde v současnosti do finále. Díky tomu se potok zase po letech vymanil ze sevření uměle vybudovaného koryta.

Pro Hučinu v minulosti byly vyhloubeny zaříznuté kanály, které její tok nepřirozeně napřímily. Nyní se však, stejně jako kdysi, bude přirozeně vlnit šumavskými loukami v oblasti Vltavského luhu.

 

 

Nové koryto hned obsadili pstruzi

V celé lokalitě nyní probíhá sledování kvality vody, hladiny podzemní vody, vegetace a vývoj koryta.

Správa NP Šumava nicméně věří, že s obnovením přirozeného toku Hučiny se do jejího okolí vrátí pestrost stanovišť pro vodní živočichy i rostliny a zvýší se jejich rozmanitost. Revitalizace toku je zároveň významným protipovodňovým opatřením, které napomůže lepšímu zadržování vody v krajině.

Že přírodě návrat Hučiny do původního koryta svědčí, dokládá i to, že jej ihned obsadili pstruzi. Ve čtvrtek 17. října proběhlo zkusné napuštění vody do původního koryta a první pstruzi se v něm objevili už druhý den.

 

Foto: Wikimedia

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ochrana proti spam - doplňte správné číslo do příkladu: *