Záchranná stanice živočichů Makov slaví 20 let

Záchranná stanice živočichů Makov v těchto dnech slaví 20 let existence. Za tuto dobu zachránila život tisícům zraněných zvířat. A i když zakladatelé přiznávají, že po četných bojích s úřady chtěli její provoz ukončit, stanice funguje dodnes a pomáhá stovkám zvířat ročně.

 

Když na počátku 90. let zakladatelé přišli s nápadem zprovoznit záchrannou stanici pro zraněná zvířata, řada lidí to vnímala jako vláznovství. Přístup lidí k ochraně zvířat se naštěstí v průběhu dalších dvou desetiletí o něco změnil, a tak má dnes stanice v Makově (a nejen ona) spoustu příznivců.

Popularitu si mezi nimi v poslední době získal, kromě jiných zvířat, pár handicapovaných čápů, kteří zde každým rokem vyvádějí několik mláďat – jen letos to byla čtyři krásná čapí ptáčata.

Příběhy zachráněných zvířat, která se, v lepším případě, po vyléčení vracejí do přírody, nebo s trvalým handicapem zůstávají na trvalo ve stanici, lidé sledují na webu ZSŽ Makov, na Facebooku nebo prostřednictvím webové kamery, kterou můžete sledovat i na Vlaštovce (vpravo nahoře).

 

 

Bez pomoci dárců se žádná ZSŽ neobejde

Stanice veřejnosti slouží jako místo k setkávání s živočichy, které je v přírodě těžké na vlastní oči spatřit. Důležitá je i jeho činnost v oblasti ekologické výchovy, v jejímž rámci se děti učí základům ochrany přírody. Ročně navštíví záchrannou stanici a ekocentrum více než 7000 lidí.

Provozování takového zařízení je ale velmi náročné a potřebuje, mimo jiné, stálý přísun finančních prostředků. Jak uvádí zástupci řady dalších záchranných stanic živočichů, na stát se v tomhle směru příliš spoléhat nedá, a tak jsou do velké míry odkázáni na pomoc dárců.

ZSŽ Makov je možné přispět buď prostřednictvím dárcovské SMS, převodem finančního daru na účet 33553322/0800 (variabilní symbol 1802) nebo nově zakoupením jedné z mnoha krásných fotografií z fotobanky. Jednou z dalších variant je i adopce zvířete na dálku.

Finanční dar záchranné stanici je investicí do budoucnosti naší přírody i našich potomků, kteří by bez podobných institucí za pár let nevěděli, jaká zvířata v naší přírodě žijí, do jaké míry jsou ohrožena lidskou činností a jaké jsou možnosti jejich ochrany.

 

Foto: makov.cz

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ochrana proti spam - doplňte správné číslo do příkladu: *