Odlesnění Žďárských vrchů: CHKO a lesníci dospěli ke kompromisu

Křižánky – Diskuzi mezi lesníky a ochranáři spustil projekt na odlesnění skalních dominant v Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Ochranáři v odlesnění vidí šanci na návrat sokolů stěhovavých, lesníci se ale bojí negativních dopadů.

 

Skalní útvary v CHKO Žďárské vrchy byly ještě v první polovině 20. století viditelné. Nyní jsou zarostlé smrkovou monokulturou. Podle zástupců správy CHKO by jejich postupné odlesnění napomohlo ke zvýšení krajinářské atraktivity oblasti a k posílení druhové rozmanitosti.

O případném odlesnění a zviditelnění některých skal, například Bílé skály u Křižánek a Malinské skály u Blatin, včera jednali ochranáři s lesníky a veřejností v Křižánkách. Názory na zásah do zdejšího ekosystému se značně liší.

Zatímco ochranáři z CHKO Žďárské vrchy chtějí odstranit část smrkové monokultury ze skal a navrátit vrchům jejich dřívější podobu, lesníci se obávají, že se takovým zásahem otevřou okolní lesy, což může vést k rozvratům porostů vlivem větru nebo zanesení kůrovce.

Ochranáři v souvislosti s odlesněním hovoří například o šanci návratu sokola stěhovavého, který na skalách dříve hnízdil. Oponenti ale naopak tvrdí, že se v zarostlých oblastech už vyvinul tak specifický ekosystém, že je odlesnění vrchů nevhodné.

 

 

Vybrané vrcholy nakonec zřejmě odhaleny budou

Ochranáři CHKO Žďárské vrchy na internetu v uplynulých měsících spustili anketu, v níž se většina zdejších obyvatel vyjádřila, že si zviditelnění vybraných skal přeje. To také použili jako argument při včerejším jednání – zdejší obyvatelé byli na pohled na skály zvyklí a jejich život s nimi byl spjat, jak ukazují i dobové fotografie, které ochranáři sbírali.

CHKO Žďárské vrchy má 18 skalních útvarů, 17 z nich přírodní památkou a jeden (Čtyři palice – viz úvodní foto) je přírodní rezervací.

Správci a majitelé pozemků, jichž by se odlesnění týkalo, ale označili takový argument za slabý a upozornili rovněž na to, že některé fotografie, které ochranáři zveřejnili a podle nichž se lidé v anketě mohli řídit, mohou být zavádějící.

“Výsledky ankety je pochopitelně nutné brát s rezervou. Fotografie může evokovat jinou představu, než takovou, jak by měl projekt nakonec vypadat. Jde o historickou fotografii z počátku 20. století, kdy tyto končiny postihla rozsáhlá kalamita,” podotkl nicméně na společném setkání Václav Hlaváč, vedoucí Správy CHKO Žďárské vrchy a Havlíčkův Brod.

Představitelé lesníků na setkání vyjádřili své překvapení z toho, že správci CHKO změnili své stanovisko. V diskutovaných lokalitách totiž donedávna platil zákaz jakéhokoliv zasahování do lesního porostu.

Správa CHKO Žďárské vrchy se však bránila tím, že nemá v plánu žádné rozsáhlé kácení, mělo by jít o to přiblížit zdejší porosty původnímu stavu. Někde půjde jen o pár stromů, jinde o rozsáhlejší plochu, s níž se ale bude pracovat několik desítek let, aby zásah nebyl tak drastický.

Odborníci i laická veřejnost se na setkání nakonec shodli na tom, že částečné odlesnění skalních útvarů proběhnout může, ovšem musí proběhnout šetrně a s ohledem na specificitu jednotlivých lokalit.

 

Foto: Wikimedia – Michal Louč, Ondřej Koníček

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ochrana proti spam - doplňte správné číslo do příkladu: *