Odlesňování v Brazílii opět nabírá na rychlosti

Brazílie – Ačkoliv se Brazílie snaží bojovat proti odlesňování, tempo mizení deštného lesa v dané části Amazonie je stále závratné. Jen letos v květnu zmizelo 465 čtverečních kilometrů lesa, což je pětkrát více než loni ve stejném období.

 

Satelitní snímky, jež má brazilská vesmírná agentura k dispozici, ukazují, že od loňského srpna, kdy začal cyklus ročního měření, ubylo v Brazílii 2338 čtverečních kilometrů pralesa, což je o 35 procent víc než v roce předchozím.

Tempo odlesňování ale zatím není takové, jaké bylo v předchozích letech. V nejhorších obdobích dřevorubci, farmáři a developeři odlesňovali takovým tempem, že se o problematiku ničení deštného lesa začaly zajímat i jiné státy a došlo k razantním opatřením, která dokázala rychlost deforestace snížit.

 

 

Brazílie proti kácení deštných lesů bojuje dlouhodobě

V Brazílii je likvidace deštných lesů velkým problémem. Tento stát se tak řadí k největším producentům CO2 na světě. Vláda se proto snaží proti ničení lesů bojovat.

Brazílii se sice daří snižovat objem vytěženého dřeva, ten loni klesl o více než čtvrtinu, prales přesto mizí závratnou rychlostí. Jen za minulý rok nenávratně zmizelo 4600 kilometrů lesa a s ním i živočichové, kteří jsou na něj vázáni.

 

Foto: visionshare, Flickr (Některá práva vyhrazena)