Účinná protipovodňová opatření? Pouze revitalizace krajiny, říkají odborníci

Regulace řek, likvidace remízků, lužních luk a lesů a celkově špatné obhospodařování krajiny – to jsou hlavní příčiny ničivých povodní. Protipovodňové stěny ani další podobná opatření nepomohou, říkají odborníci a ochránci přírody. Je třeba řešit příčiny, ne jen hledat ochranu před následky.

 

Příčinou povodní, které se opakují stále častěji, je v první řadě regulace řek, která se prováděla v posledních dvou stech letech z hospodářských a dopravních důvodů.

Došlo k napřímení říčních toků, významně se zkrátila jejich délka, prohloubila se koryta řek a v mnoha případech došlo i k jejich vybetonování, následkem čehož se urychlil odtok vody z krajiny.

Zmizely též významné krajinné prvky, které vodu zadržovaly – lužní lesy, mokřady, remízky a zeleň obecně. Kvůli jejich nedostatku dnes vodu a bahno nemá co zadržovat a vznikají obrovské škody na majetku.

Že tyto krajinné prvky mají při povodních zásadní vliv, ukazují ekologové na příkladu moravských lužních lesů a luk, které při povodních v roce 1997 zadržely až 800 tisíc tun bahna.

 

 

Ekologové a vědci jsou zajedno, politici jsou ale zdrženliví

Jak uvádějí zástupci ekologického Hnutí DUHA, ochránit do budoucna občany z takzvaných povodňových oblastí lze jen vrácením zeleně do krajiny, obnovou přírodních koryt řek a lepším hospodařením v lesích, tak, aby krajina mohla zadržovat více vody.

Za pravdu jim dávají i odborníci. Například hydrolog Jakub Langhammer z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy souhlasí s tím, že by mělo dojít k navrácení řek do jejich přirozených koryt tam, kde jsou k tomu vhodné podmínky.

Politici jsou ale k podobným opatřením stále zdrženliví. Ekologové kritizují především premiéra Petra Nečase, který už po povodních v roce 2010 slíbil sestavit radu odborníků, která by projednala úpravu české krajiny tak, aby byla schopna lépe zadržovat vodu.

Je přitom nejvyšší čas začít situaci řešit. Podle vědeckých studií se vlivem klimatických změn musíme připravit na časté přívalové deště a záplavy s nimi související. Přehrady ani protipovodňové stěny tento problém nevyřeší.

 

Foto: Juandev, Wikimedia

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ochrana proti spam - doplňte správné číslo do příkladu: *