Finští vědci: Sobi ovlivňují rychlost globálního oteplování

Profesor Lauri Oksanen z univerzity v Turku přišel se zajímavým objevem. Podle něj mají sobi, spásající vegetaci v severských oblastech, zásadní vliv na oteplování klimatu. Spolu se svým týmem porovnal výsledky z oblastí, kde se sobi nepasou, s plochami, které spásají. Výsledky prý hovoří jasně.

 

Vědci vysvětlují, že rostliny absorbují sluneční energii, což vede k zahřívání jejich okolí, a tím i k oteplování klimatu. Sobi, kteří tuto vegetaci spásají, ji udržují a snižují množství zadržovaného tepla.

Vědci porovnali výsledky z oblastí v Norsku, kde se sobi nepasou, s finským územím stejného charakteru, kde vegetaci spásají. Zarostlá norská území prý vyzařují daleko více tepla.

Profesor Oksanen uvedl, že teplotní rozdíl mezi norskými a finskými oblastmi během tří jarních měsíců (března až května) je tak velký, že může napomoci odtátí až jednoho kubického kilometru ledu.

 

 

Spásání lišejníků má opačný efekt

Výsledky zkoumání finských vědců dokládají i další poznatky – například, že zatímco sněhová pokrývka sluneční energii neabsorbuje, protože odráží sluneční paprsky zpět do kosmu, lesnaté oblasti mají opačný efekt.

Jediné rostliny, které, na rozdíl od stromů a keřů, teplo odrážejí, jsou lišejníky. Ty ale naopak sobi nejvíce spásají a jejich vliv na oteplování klimatu se tak mění.

Profesor Oksanen v souvislosti se zadržováním tepla v lesích také poukázal na skutečnost, že vysoušením mokřadů a s ním souvisejícím rozšiřováními lesních porostů v severských oblastech člověk přispívá k oteplování klimatu.

 

Foto: Alexandre Buisse, Wikimedia

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ochrana proti spam - doplňte správné číslo do příkladu: *