Dnešek je Mezinárodním dnem biodiverzity. Proč má biodiverzita svůj den?

Biodiverzita, neboli druhová rozmanitost, je předpokladem k přežití na této planetě. Lidstvo ji však svou činností značně narušuje. To má za následek vymírání mnoha živočišných i rostlinných druhů a v ohrožení se ocitá i člověk sám.

 

Necitlivé zemědělství, zastavování velkých území, těžba, znečišťování, komerční rybolov – to jsou jen některé problémy, které mají velmi vážný dopad na druhovou rozmanitost na této planetě. Pokud lidstvo nezačne s těmito nešvary bojovat, důsledky budou fatální nejen pro rostliny a živočichy, ale především pro nás.

Malou ukázkou toho, jak lidská činnost ovlivňuje přírodu, jsou propočty vědců, podle nichž za posledních 400 let vymřelo přibližně 500 druhů živočichů a 600 druhů rostlin. V současné době je na červeném seznamu ohrožených druhů kolem 17 tisíc druhů, z toho 21 % savců, 12 % ptáků, 31 % plazů, 30 % obojživelníků a 37 % ryb.

 

 

Jaké důsledky ničení biodiverzity může mít?

Snižování biodiverzity znamená pokles přírodního bohatství a zdrojů, které ke svému životu potřebujeme.

Problémem jsou například zavlečené druhy (rostlin i živočichů), které vytlačují, nebo dokonce likvidují druhy původní. Ubývá i hmyzu, který v ekosystému hraje důležitou roli (například při opylování). Mizí i houby a bakterie, které mají nenahraditelnou funkci při rozkladu organických zbytků a zúrodňování půd.

To vše v důsledku znamená pokles zemědělské produkce, zdražování a hlad. Tyto důsledky nejprve pocítí lidé v nejchudších oblastech světa, nevyhne se ale ani rozvinutým zemím.

 

 

Zamyslet se musí každý z nás

Ačkoliv by se z výše uvedeného výčtu mohlo zdát, že původci problematické situace, která ne Zemi nastává, jsou velké společnosti, nesmíme zapomínat na to, že vliv na životní prostředí má činnost každého z nás.

Člověk je jediným druhem, který si vědomě ničí své životní prostředí a zdroje obživy. Všechno dělá jen pro své pohodlí a obohacení. Snažit se o změnu musí každý z nás, chceme-li, aby naši potomci na této planetě (na žádné jiné to zatím ani nejde) mohli žít plnohodnotný život a nemuseli kvůli hamižnosti svých předků umírat v utrpení a nedostatku.

 

Foto: G. Brändle, Agroscope, Wikimedia

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ochrana proti spam - doplňte správné číslo do příkladu: *