Slovinsko zakáže chov a lov kožešinových zvířat

Ke státům Evropy, které na svém území nedovolují chov takzvaných kožešinových zvířat, se přidalo už i Slovinsko. Zatímco česká vláda nedávno zákaz chovu těchto zvířat zavrhla, Slovinsko, které na svém území dosud má jednu registrovanou farmu, zakázalo zvířata kvůli kožešinám chovat i lovit.

 

Zákon o zákazu chovu a lovu kožešinových zvířat ve Slovinsku byl schválen 95% většinou a v platnost vstoupí 1. ledna 2015.

Zákaz chovu kožešinových zvířat dnes již platí ve Velké Británii, v Rakousku, Chorvatsku, Bosně a Hercegovině, a Nizozemí. V Dánsku platí zákaz chovu některých druhů kožešinových zvířat, nepřímý zákaz formou legislativních opatření (která chov de facto znemožňují) pak mají v Bulharsku, Švýcarsku, Německu a Srbsku.

 

 

Čeští politici návrh na zákaz chovu kožešinových zvířat odmítli

Česká republika se k žádné z těchto zemí zatím nepřipojila, a to ani přes prosby lidí, kteří se zapojili do protestní akce pořádané Svobodou zvířat.

“Čeští politici bohužel tento problém stále nepovažují za závažný, jak ukázalo vyústění kampaně Ukažte to vládě, kterou Svoboda zvířat spustila koncem roku 2012 na základě nově pořízených záběrů trpících zvířat z českých kožešinových farem,” uvádějí zástupci Svobody zvířat. “I přesto, že v rámci kampaně dostali politici více než 25 000 e-mailů s požadavkem na řešení této neúnosné situace, a také přes evidentní utrpení zvířat v chovech, nevidí dle slov Ministerstva zemědělství žádné racionální důvody pro zákaz.”

Ochránci zvířat se však nevzdávají a v protestní akci pokračují. Připojit se může každý, komu není utrpení zvířat na kožešinových farmách lhostejné. Z webu www.ukaztetovlade.cz můžete například odeslat protestní mail odpovědným politikům. Více informací o této problematice rovněž můžete získat na stránkách Proti srsti.

 

Foto: Oikeutta eläimille, Wikimedia

 

1 comment for “Slovinsko zakáže chov a lov kožešinových zvířat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ochrana proti spam - doplňte správné číslo do příkladu: *