Dovoz zahraničních surovin snižuje soběstačnost ČR a má ekologické i sociální dopady

Česká republika, stejně jako řada ostatních zemí Evropy, využívá k vypěstování surovin potřebných k výrobě potravin, krmiv a textilu velkou část zemědělské půdy v zahraničí. Nejen, že se tak snižuje její soběstačnost, ale navíc přispívá k ekologickým a sociálním problémům zemí třetího světa. Na tuto skutečnost v nové studii upozorňuje Hnutí DUHA.

 

Místo, aby ČR využívala vlastních zdrojů, velkou část surovin, potravin i konečných výrobků dováží. Při propočtech, kolik zemědělské půdy je k produkci tohoto množství dovezeného zboží zapotřebí, se ukázalo, že jde o 1,85 hektarů půdy, což je 44 procent rozlohy zemědělské půdy České republiky.

Hnutí Duha na studii, která na tento problém upozorňuje, spolupracovalo s několika zahraničními organizacemi podobného zaměření, které tento trend zkoumaly v rámci ostatních evropských zemí.

Tato studie například uvádí, že ČR každoročně doveze převážně z Jižní Ameriky statisíce tun sóji, která slouží coby krmivo pro prasata a drůbež v tuzemských velkochovech. Tím náš stát přispívá k ekologickým a sociálním problémům v Jižní Americe, neboť velké monokulturní latifundie, na nichž se sója pěstuje, vytlačují drobné jihoamerické zemědělce, ničí přírodu a podílí se na vymírání vzácných druhů zvířat, která jsou na dané území vázána.

 

 

Spotřeba roste, úrodné půdy ubývá

To je ale jen jeden příklad za všechny. K vytlačování původního obyvatelstva a ničení ekosystémů rozšiřováním zemědělských ploch dochází na řadě míst světa.

K tomuto trendu přispívá celá Evropa, nejen ČR. Podle studie Evropa pokrývá jen 55 procent své potřeby půdy, zbytek využívá především v zemích třetího světa, nejvíce pak v Číně, Indii a Brazílii. Světová spotřeba přitom neustále roste, výnosnost půdy je ale značně limitovaná. V důsledku ničení ekosystémů (hlavně lesů) totiž dochází k úbytku vody, změnám klimatu a erozi půdy, což výnosnost značně snižuje.

 

Ovlivnit tento trend může každý z nás

Jedinou možností, jak neblahý vývoj zbrzdit, je rozvoj soběstačnosti daného státu, tedy zaměřit se na využívání vlastních zdrojů. Například ČR, která bývala soběstačná, dnes nedokáže pokrýt ani spotřebu ovoce mírného pásu, zeleniny, brambor a vajec, o živočišné výrobě nemluvě.

“Hnutí Duha proto podporuje farmářské trhy a biopotraviny z ekologického zemědělství,” uvádějí zástupci ekologické organizace. Každý z nás ale může k rozvoji soběstačnosti ČR přispět už jen tím, že při nákupu před zahraničními výrobky upřednostní ty české. Mohou sice být o něco dražší, přinejmenším kvalitativně na tom však bývají lépe a jejich koupí přispíváme k rozvoji vlastní země.

 

Foto: User:Alfonso”, Wikimedia

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ochrana proti spam - doplňte správné číslo do příkladu: *