Myslivci žádají všechny majitele psů, kteří vyrážejí se svými psy na procházku do přírody, aby je nenechávali volně pobíhat po okolí. Je doba páření zajíců a neukáznění psi mohou nadělat hodně škody. Myslivci po nich v případě potřeby mohou i střílet.

 

Kdo chodí na procházky do přírody, zejména do polí, a setkává se čas od času se skupinkami zajíců, jistě si všimnul, že zajíci mají ‘své období’. Honí se široko daleko a beze strachu běhají i v blízkosti lidských obydlí a silnic.

Velkým nebezpečím jsou pro stále se zmenšující populaci zajíců neukáznění psi. Ti sice zajíce nemusejí chytit, ale stačí, když se za nimi pustí a překazí jim páření, nebo je dokonce zaženou k silnici, kde je může zajet auto.

 

 

Střílet po psech myslivci nechtějí, ale v případě nutnosti musejí

Je velmi důležité, aby zajíci v tomto období měli klid na rozmnožování. Na to místy dohlížejí i myslivci, kteří po psovi pronásledujícím zajíce mohou klidně i vystřelit.

Myslivci po psech samozřejmě střílet nechtějí, ale pokud zajíce pronásledují, jsou bráni jako škodná. Nenechat svého psa volně pobíhat v přírodě navíc majitelům zakazuje zákon.

Jak uvádějí myslivci, pokud se pes i bez vodítka drží u pána, není to problém, ale ve vzdálenosti 200 metrů od posledního stavení může myslivec po volně pobíhajícím psovi (nebo i kočce) střílet.

 

Foto: Vera Buhl, Wikimedia