Nadace partnerství uděluje granty na projekty za zlepšení hospodaření s vodou

Další etapu zajímavého projektu za lepší hospodaření s vodou rozjela Nadace partnerství. Školy, obce, sdružení i další organizace mohou žádat o grant do výše 80 tisíc korun na opatření za lepší hospodaření s vodou. Součástí projektu je i soutěž pro studenty, kteří mohou přijít s inovativním nápadem, který pomůže k lepšímu hospodaření s vodou.

Díky finančnímu příspěvku od Nadace partnerství by například obce už nemusely zeleň v parcích zalévat městskou vodou. V rámci programu Nestlé pro vodu mohou různé subjekty čerpat granty na projekty se zaměřením na úsporu pitné vody, čištění a recyklaci použité vody i zlepšovaní vsakovací schopnosti krajiny a ploch ve městech, což umožní předcházet suchu i povodním.

“V minulém roce nadace penězi podpořila například hloubení tůní a údržbu mokřadů, projekt přírodního čištění odpadní vody, umístění úsporných zařízení na školách, přestavbu starého septiku na nádrž sbírající dešťovou vodu pro zalévání i výsadbu pásu stromů, které při přívalových deštích brání spláchnutí bahna z polí do zastavěné části obce.” ukazují zástupci Nadace partnerství, kde všude už jejich granty pomohly.

 

 

Důležitá je i osvěta

“Za důležité považujeme také zvyšování povědomí veřejnosti v této oblasti. Proto by měla být součástí projektu i vzdělávací část a možnost zapojit místní obyvatele do jednotlivých prací,” vysvětlila Ivana Adámková z Nadace Partnerství- “Prakticky to může vypadat tak, že si školáci vyzkouší, jak se buduje a k čemu v krajině slouží tůňka. Netradiční řešení jako je kořenová čistička zase mohou ostatním sloužit jako inspirace a vzorový příklad.”

Součástí projektu Nestlé pro vodu je také soutěž pro studenty středních i vysokých škol zaměřená na inovativní nápady v hospodaření s vodou. Tři nejlepší nápady budou odměněny finanční částkou ve výši 30 tisíc korun.

Více informací o podmínkách grantového řízení a o studentské soutěži naleznete na stránkách Nadace partnerství.

 

Foto: Wikimedia

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ochrana proti spam - doplňte správné číslo do příkladu: *