Nejste si jisti, čím přikrmovat ptáky? Poradí vám šikovný průvodce

Nakladatelství Grada připravilo pro všechny, kterým není lhostejný osud přezimujících ptáků, šikovného knižního průvodce. Nejen, že se z něj dozvíte, čím přikrmovat ten který druh ptáčků, ale dozvíte se například i jméno návštěvníků, kteří k vám zalétají na krmítko a neráčili se představit.

 

Pomoc volně žijícím živočichům se naštěstí dostává do popředí zájmů mnoha lidí, a tak i přezimující ptactvo má poměrně velkou šanci, že i ve dnech, kdy je zem tuhými mrazy zamknutá na deset západů a krajina pokrytá silnou vrstvou sněhu, najdou v blízkosti lidských obydlí něco k sezobnutí.

 

 

Proč bychom měli ptáky přikrmovat?

Zimní přikrmování ptáků má podle autora knihy i své odpůrce. Ti argumentují tím, že ptáci jsou schopni přežít i v krutých zimních podmínkách a pokud někteří uhynou, pak je to v přírodě proces, který populace ptáků neohrožuje.
Jak ale Ditlef Singer a Peter Berthold (jeden z předních německých ornitologů) uvádějí, právě člověk se zasloužil o to, že ptáci ve zničené krajině a ve stále se zmenšujícím životním prostředí nacházejí čím dál méně potravy, a proto potřebují naši pomoc.

Jelikož v dnešní době naši ptáci už většinou nežijí v prostředí odpovídajícím přirozeným podmínkám, nýbrž v prostředí méně nebo více silně pozměněném člověkem, je přiměřené krmení v zimě naprosto na místě.

1) Oteplování klimatu sice přináší mírnější zimy, delší podzimy a časnější jara, avšak jen stěží může zlepšit nabídku potravy v našich krajinách, silně narušených intenzivní zemědělskou činností a čím dále chudších na plané rostliny a hmyz.
2) V souvislosti s oteplováním přibývá druhů a jedinců, kteří k nám přilétají přezimovat a časněji hnízdit – už nyní nedostatečná nabídka potravy by tak měla stačit stále rostoucímu i počtu hladových krčků resp. zobáčků.
3) Časněji přilétající a záhy hnízdící druhy ptáků trpí při náhlých pozdních návratech zimy velkou nouzí, a vtom případě může přikrmování pomoci zachránit jejich život.
4) Posouvání ročních období může u řady druhů vyvolat nesoulad mezi hnízděním a nabídkou hlavní potravy, přičemž i v tomto případě může výrazně napomoci přikrmování.

 

Jak přikrmovat ptáky a neublížit jim

Jak je vidět na přehledu témat, která čtenáři na Vlaštovce často vyhledávají, lidem naštěstí není lhostejné ani to, čím ptáčky přikrmují, respektive co přesně ten který druh potřebuje.

Může sýkora mák? Čím přikrmovat zvonky zelené? Co může kos? To jsou jen některé otázky, které k nám čtenáře přivádějí. A právě na ně naleznete přesnou odpověď v knížce Krmení ptáků v zimě.

Publikace je velmi přehledně strukturovaná. Na každé dvojstraně naleznete informace o konkrétním druhu ptáků – popis jejich vzhledu a hlasu (včetně rozdílů mezi samečky a samičkami), chování a v neposlední řadě jakou potravu tento druh vyžaduje. Vše je doplněné krásnými barevnými fotografiemi, které vám pomohou rozpoznat, jaký ptáček to k vám přilétá na snídani.

Mnohdy se totiž může jednat o ptáčka, kterého v průběhu roku u svého obydlí neuvidíte. Do měst a vesnic zalétají z volné krajiny i druhy, které ve svém přirozeném prostředí (například podél vodních toků a v lesích) nenalézají dostatek potravy. Setkat se tak můžete třeba se sýkorou lužní, střízlíkem obecným, mlynaříkem dlouhoocasým, chocholoušem obecným a řadou dalších.

Překvapit vás mohou ale i ptáci, kteří k nám na zimu přilétají ze severu – brkoslav severní, drozd cvrčala a další. Díky knížce Krmení ptáků v zimě z nakladatelství Grada tyto „cizokrajné“ návštěvníky hned na první pohled poznáte a budete vědět, co jim nabídnout.

 

• Kdy začít s přikrmováním ptáků? • Jak udržovat ptačí krmítko?

• Jak připravit místo pro ptáky, kteří přijímají potravu ze země?

• Výroba tukové směsi pro ptáčky

• Čím přikrmovat vodní ptáky? • Kam umístit ptačí krmítko?

• Jak můžeme pomoci dravcům a sovám?

 

 

Čím krmit vodní a jiné ptáky?

V zimě samozřejmě nepotřebují naši pomoc jen ptáci, kteří zalétají k nám na balkon či zahradu. Potravu těžko hledají i dravci (káně, krahujci, sovy), koroptve nebo bažanti .Jedná se sice o druhy, které, na rozdíl od ostatních, čelí zimě nejlépe, když ale teplota klesne hodně hluboko pod bod mrazu, mají i oni problémy s hledáním potravy. Jak píše autor Detlef Singer, ani na ně bychom v takových dobách neměli zapomínat.

Vodní ptáci, jako jsou labutě, kachny, poláci, divoké husy a další, zase trpí zamrzáním vodní hladiny. Ani na ně tato publikace nezapomíná a přináší milovníkům přírody užitečné informace, jak jim pomoci.

Užitečná knížka vám ale poradí i s řadou dalších otázek, jako například, je-li vhodnější krmítko napevno či závěsné, jak krmítko udržovat, jak a kde připravit plac pro ptáky, kteří nezobou z krmítka, ale vyhledávají potravu na zemi (kosové, drozdi, červenky, pěnkavy a další) a řadu dalších důležitých informací.

 

Detlef Singer: Krmení ptáků v zimě – Pozorujeme, určujeme a správně krmíme, nakladatelství Grada Publishing a. s. 2013

 

Foto: grada.cz, Ken Billington – Wikimedia

 

1 comment for “Nejste si jisti, čím přikrmovat ptáky? Poradí vám šikovný průvodce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ochrana proti spam - doplňte správné číslo do příkladu: *