Co se v roce 2012 podařilo v ornitologickém parku Josefovské louky

Je tu nový rok a s ním přichází i doba bilancování nad rokem uplynulým. Česká společnost ornitologická (ČSO) vyhodnotila svou činnost v rámci projektu Josefovské louky. Výsledky jsou vynikající – park, který už nyní poskytuje útočiště mnoha druhům ohrožených živočichů, se bude, i díky pomoci sponzorů, nadále rozrůstat, rozvíjet a bude fungovat také jako vzdělávací centrum pro školy.

 

O Josefovských loukách jste se na našich stránkách mohli několikrát dočíst. Rozvoj prvního ornitologického parku u nás ale pokračuje mílovými kroky.V loňském roce se ornitologům například podařilo vykoupit další dva hektary pozemků. Byla rovněž vybagrována nová tůň pro obojživelníky a další vodní živočichy. Právě takové vodní tůně mají pro vznikající ekosystém velkou cenu.

“Dokud tůně na loukách nebyly, byla i jediná žába v celém území vzácností. Dnes, když přijdete na okraj kterékoli tůně, vyskakují z jejích okrajů desítky skokanů a dohromady jich v celém nevelkém území žije mnoho set nebo spíš tisíc. Nejvzácnějším zjištěným obojživelníkem je čolek velký,” říká Zdeněk Vermouzek z ČSO.

 

 

Park se rozrůstá a ornitology ještě čeká mnoho práce

“Konec roku 2012 znamenal pro Josefovské louky další významný krok vpřed. Získali jsme další dva hektary pozemků, je zpracován manipulační řád pro závlahový systém, na loni koupeném pozemku vznikla další tůň, připravena je projektová dokumentace na úpravu severního zavodňovacího kanálu a scénář programu pro školy,” shrnuje Zdeněk Vermouzek.

Ornitologové jsou vděční především sponzorům, díky jejichž darům je práce na Josefovských loukách v lecčems snazší. “Na transparentním účtu se od července 2012 sešlo do konce roku 53 860 Kč od 23 dárců. Pozemky ve střední části parku s rozlohou 2,05 h jsme zakoupili 10. září za 116 121 Kč. Aktuálně tak ČSO vlastní 13,5 hektarů a je jednoznačně největším vlastníkem pozemků v zájmovém území.”

Pokud byste i vy chtěli rozvoj ornitologického parku Josefovské Louky u Jaroměře ve východních Čechách podpořit, můžete přispět jakoukoli finanční částkou na transparentní účet 2800277111/2010, variabilní symbol 77. Více informací získáte na stránkách ČSO

 

Foto: Ekolist.cz

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ochrana proti spam - doplňte správné číslo do příkladu: *