Ještěrčí rezervace v ohrožení. Ochránci potřebují peníze na výkup pozemků

Nad vesničkou Brod nad Labem, nedaleko Jaroměře, vzniklo jedinečné území. Na teplomilné stráni se, i díky péči milovníků přírody, začalo dařit vzácným druhům plazů, hmyzu i rostlin. Území je ale v ohrožení – majitelé chtějí pozemky prodat pěstitelům japonského topolu.

 

Stráni se přezdívá ještěrčí ráj a dala by se označit za první ještěrčí rezervaci u nás. O území se od roku 2003 stará Velkojaroměřský pozemkový spolek. Ten lokalitu chrání před náletovými dřevinami, agresivními travinami, kosí teplomilné trávníky a pase kozy a ovce.

Tento, dalo by se říci, tradiční způsob obhospodařování stvořil velmi cenný biotop. “Kromě plazů tu lze spatřit i mnoho zajímavých druhů hmyzu, včetně atraktivního otakárka, samotářských včel či cikády chlumní, a ptáků. Roste zde také řada vzácných druhů rostlin, třeba růže galská, lilie zlatohlávek nebo hořeček brvitý,” uvádějí členové Českého svazu ochránců přírody.

 

 

Ještěrčí ráj je v ohrožení

“Ačkoli současní vlastníci pozemků mají pro přírodu i její obyvatele pochopení, mají záměr celou stráň i s navazujícími pozemky prodat. A o pozemky již projevili zájem pěstitelé rostoucích japonských topolů. Vysázení topoliny by však celou lokalitu i s jejími obyvateli zlikvidovalo.”

A jak členové spolku dodávají, teplomilná stráň je zde jediná svého druhu, takže živočichové, kteří zde našli svůj domov, by se neměli kam přestěhovat. Nedokáží přitom přežít ani v lesních monokulturách, ani v zastavěných oblastech nebo na průmyslově obhospodařovaných polích.

 

Potřebují peníze na výkup pozemků

Jediným východiskem a možností, jak unikátní pětihektarovou stráň zachránit, je od majitelů pozemky vykoupit. Na to ale ochranáři potřebují 220 tisíc korun. S majiteli jsou sice domluvení, že několik měsíců s prodejem počkají, je ale otázkou, zdali se ve vymezeném čase podaří tolik peněz sehnat.

Prosí proto všechny, které unikátní projekt zaujal, aby přispěli alespoň drobnou finanční částkou a pomohli tak území zachránit. “Výkup pozemků pro ještěrčí ráj v rámci kampaně Místo pro přírodu je možné podpořit platbou na účet veřejné sbírky 9999922/0800, specifický symbol 112.”

Ochranáři chtějí koupit i navazující pole, aby umožnili zdejším cenným společenstvům rozšířit se na další plochu a zvýšit tak mnoha druhům šance na jejich přežití.

 

Foto: mistoproprirodu.cz

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ochrana proti spam - doplňte správné číslo do příkladu: *