Nový způsob péče o vodní toky. Proč se nestat patronem potoka?

Účinným způsobem, jak se postarat o malé vodní toky, je takzvaný patronát. Dobrovolníci (například obyvatelé z okolí daného vodního toku) mohou uzavřít dohodu s obcí a začít se starat o koryto a okolí potoka. Nejen, že se tak zabrání například zanášení a rozvodňování toků, projekt napomůže i k prohloubení vztahu člověka k přírodě.

 

“Patronáty nad potoky jsou účinné řešení dlouhodobě zanedbávaného stavu našich drobných potoků a řek,” říká koordinátor patronátů Jakub Esterka z ekologického hnutí Arnika a dodává: “Je spousta úseků vodních toků, které jsou zbytečně znásilněny napřímením a prohloubením koryta, vybetonováním nebo jsou jinak kanalizovány. To je pro život ve vodě fatální. Stejně tak to ničí vodní režim krajiny a často jsou podobné regulace toku v rozporu s protipovodňovou ochranou.”

Model patronátů nad malými vodními toky u nás začalo uplatňovat ekologické hnutí Arnika. Na základě pilotního patronátu a zkušeností z Německa připravuje nezisková organizace další projekty například v okolí Telče nebo v Krčském lese v Praze.

 

 

V Kadově se o potok stará 120 dětí a dospělých

Zatímco v Německu nebo na Slovensku se tato forma péče o vodní toky už uplatňuje, u nás je zcela nová. Vůbec první patronát nad malým vodním tokem převzali děti a dospělí z Kadova u Blatné.

Jejich péči o zdejší potok velmi oceňuje i místní starostka Vladimíra Tomanová. “Patronátní dobrovolnickou aktivitu na území naší obce velmi vítám, mladí lidé zde smysluplně pečují o potok a pomáhají tak zatraktivnit naše okolí,” pochvaluje si starostka.

Projekt patronátu nad malými vodními toky mimo jiné úzce souvisí s naplňováním evropské směrnice o vodách, již ČR ratifikovala a zavázala se tím zlepšit kvalitu povrchových vod. To se sice v posledních letech poměrně dařilo, dlouhodobým problémem je ale stav vodních toků, které postrádají svou někdejší přirozenou podobu.

 

Foto: Ondřej Žváček, Wikimedia

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ochrana proti spam - doplňte správné číslo do příkladu: *