Přikrmování ptáků: Jak zabránit šíření pro ptáky smrtelné nákazy

Nemocný zvonek zelený

V listopadu už by ptáci měli mít krmítka plná. Letos je zde ale riziko přenosu trichomonózy – nákazy cizopasnými prvoky bičenky drůbeží, kteří způsobují ptákům zduřeniny v zadní části zobáku, v důsledku čehož pak ptáci hynou. Proto je třeba při přikrmování dodržovat několik zásad.

 

Lidé se nákazy obávat nemusejí, trichomonóza není přenosná na savce, pro ptáky ale může být i smrtelná. Je třeba, abychom v případě jejího výskytu zabránili dalšímu šíření.

Trichomonóza se dříve vyskytovala především u holubů, nově však začaly bičenky napadat i pěnkavovité ptáky, hlavně zvonky. “S úhyny ptáků přímo na krmítcích jsme se setkali poprvé v loňském roce, od té doby zaznamenáváme stále další případy onemocnění,” říká Zdeněk Vermouzek, ředitel České společnosti ornitologické (ČSO).

 

 

Jak poznáte nemocného ptáka?

Že pták není v pořádku, poznáte celkem snadno. Nakažení jedinci jsou většinou neteční, načepýření, potrava jim vypadává ze zobáku a můžou jim dokonce od zobáku odkapávat sliny (případně mají mokré peří kolem zobáku). – Bičenky totiž přežívají v zobáku a voleti ptáků a způsobují zde zduření a záněty, takže ptáci nemohou polykat.

Ornitologové se snaží oblasti výskytu trichomonózy zmapovat a prosí každého, kdo takto nakaženého ptáka ve svém okolí zaznamená, aby své pozorování zaznamenal do faunistické databáze na adrese avif.birds.cz.

 

Zabraňte šíření nákazy

A jak lze šíření nákazy zabránit? “K přenosu dochází na krmítcích, kde se ptáci dostávají do těsného kontaktu,” vysvětluje Zdeněk Vermouzek. “Pokud pozorujeme v okolí krmítka viditelně nemocné ptáky, nebo dokonce nacházíme uhynulé, je nejlepší okamžitě přestat přikrmovat a nechat krmítko vyschnout. Právě vyschnutí bičenky spolehlivě zabije.”

Ornitologové doporučují s přikrmováním přestat alespoň po dobu dvou týdnů, objevují-li se nemocní ptáci v okolí krmítka dál, pak delší dobu nepřikrmujte.

Samozřejmostí by mělo být udržování krmítka v čistotě i bez výskytu trichomonózy. Je nutné například pravidelně odstraňovat zbytky v krmítku a jeho okolí (slupky nebo zrní, které ptáci odmítají), aby nehnily a neplesnivěly.

 

Foto: TZ ČSO

 

2 comments for “Přikrmování ptáků: Jak zabránit šíření pro ptáky smrtelné nákazy

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ochrana proti spam - doplňte správné číslo do příkladu: *