Krkonošským loukám se vrátí jejich dřívější krása a rozmanitost

Hořeček mnohotvarý český

Krkonoše – Krásné rozkvetlé a druhově rozmanité louky jsou u nás už vzácností. Ale například Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) se rozhodla, že loukám pomůže v rámci pětiletého projektu LIFE CORCONTICA. Ten se zaměří nejen na louky jako celky, ale i na jednotlivé a dnes velmi vzácné druhy rostlin a živočichů.

 

“Kdo by si uměl představit zvlněnou krkonošskou krajinu bez voňavých květnatých horských luk a pastvin, svérázných bud a svěžích bystřin? Vždyť právě na těchto loukách rozkvétají léčivé horské byliny a právě sem se chodí napást či ukrýt nepřeberné množství živočichů,” říká Tomáš Janata za Správu KRNAP, garant projektu.

Louky nejsou jen oázou různých druhů rostlin, ale i domovem a útočištěm řady vzácných živočichů. Kvalita mnoha horských luk v Krkonoších ale v minulosti velmi poklesla. Projekt LIFE CORCONTICA by měl pomoci navrátit krkonošským loukám jejich někdejší pestrost.

 

 

Udržovat louky budou pomáhat i ovce

Projekt chce podpořit luční a říční biotopy a obnovit smilkové trávníky. Důležitá je i otázka obhospodařování luk – pravidelné kosení či spásání, vyřezávání nežádoucích náletových dřevin a likvidace invazivních rostlin. I v tomto majitelům luk a hospodářům projekt LIFE CORCONTICA bude pomáhat.

Součástí projektu bude i vytvoření takzvaného lučního hospodářského plánu, a to za pomoci moderních technologií – terénních počítačů a GPS. Plán bude sloužit k dlouhodobému sběru dat o loukách v Krkonoších, evidenci péče o ně a plánování dalšího hospodaření.

Mimoto vznikne i pastevecký areál pro ovce, které budou louky přirozeně spásat. Projekt si rovněž klade za cíl usnadnit hospodářům odbyt jejich produktů – masa, vlny a biomasy.

LIFE CORCONTICA je realizován a spolufinancován Správou KRNAP, Institutem aplikované ekologie DAPHNE a Ministerstvem životního prostředí. Ze tří čtvrtin bude financován z programu LIFE+ Evropské komise. Celkový rozpočet projektu je téměř 90 milionů korun

 

Foto: Petr Filippov, Wikimedia

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ochrana proti spam - doplňte správné číslo do příkladu: *