Zrakově postižené děti poznávají přírodu hmatem, sluchem i čichem

Brno – Školské zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka vytvořilo ve spolupráci se Střední, základní a mateřskou školou pro zrakově postižené v Kamenomlýnské jedinečný projekt Přírodní zahrada všemi smysly. Díky němu zrakově postižené děti mohou poznat přírodu a zvířata způsobem, který by byl v mnoha případech nemožný.

 

Koordinátoři projektu se u zrakově postižených dětí zaměřují na ty smysly, které jim mohou přiblížit přírodu i bez potřeby zrakového vnímání. Děti si tak mohou sáhnout na pulce nebo čolka, poslouchat zvuk vodopádu, poznávat rostliny podle vůní a tak dále.

Doba trvání projektu je jeden rok. Během tohoto roku se slabozraké a nevidomé děti ve výukových programech učí poznávat přírodu takovou, jaká je v jednotlivých ročních obdobích. Zrakově postižené děti už měli možnost poznat jarní a letní přírodu, nyní je čeká ještě podzim a zima.

 

 

Setkávají se tu postižené i zdravé děti

Vzdělávací projekt je pro děti ze speciální školy zároveň koncipován tak, aby se začleňovaly mezi vrstevníky s jiným postižením nebo zcela zdravé. Všechny tyto děti se proto ve výukovém programu setkávají.

“Lipka připravila pro děti v jejich úžasné zahradě čtyři výukové programy – jaro, léto, podzim a zima,” říká o projektu Petra Červinková, pedagožka speciální školy pro zrakově postižené. “Děti jsou naprosto unešené. Stráví na zahradě celé dopoledne, dostávají různé úkoly, jako najít vodu, hádat, co na zahradě žije či jaké úkryty si budují zvířata. Vaří si také čaj z bylinek a mohou si vylovit pulce z rybníka a poté si osahat hliněné figurky vajíčka, pulce, žabky s ocáskem i dospělé žáby. Nezáleží, zda jsou děti nevidomé, mentálně postižené či z běžné základní školy, užívají si to všechny.”

 

Přírodní stezku a další novinky připravuje i škola

V rámci projektu bude navíc v areálu školy pro zrakově postižené rozmístěno několik velkých aromatických rostlin v květináčích. Ty budou mít pro žáky funkci orientačních bodů – každá rostlina bude svou vůní spjata s určitým orientačním bodem.

U některých stromů v areálu školy budou navíc umístěny hmatové tabule, na kterých si děti budou moci ohmatat obrázek stromu a srovnání jeho výšky s výškou člověka.

Ve škole rovněž vznikne unikátní hmatová stezka, na které budou žáci chodidly rozeznávat různé typy povrchů z přírodních materiálů. Procházet se tak budou například po kaštanech, šiškách, větvičkách nebo kamenech.

 

Foto: Lipka.cz