16. září je Mezinárodním dnem ochrany ozónové vrstvy

Ozonová vrstva chrání vše živé na Zemi před ultrafialovým zářením. Bez ní bychom nemohli existovat. Od 70. let 20. století však bylo zničeno více než 10 procent stratosférického ozónu. Ne nadarmo bylo 16. září vyhlášeno Mezinárodním dnem ochrany ozónové vrstvy.

 

K 16. září se tento významný den neváže náhodou. Právě 16. září 1987 byl zástupci členských zemí OSN podepsán Montrealský protokol, jímž se signatáři zavázali ke snížení emisí chemických látek, které mají negativní vliv na ozónovou vrstvu, ke kontrole jejich produkce, omezení jejich používání a ekologické likvidaci těchto škodlivin.

OSN Montrealským protokolem reagovalo na vědecké výsledky, které poprvé nezvratně potvrdily, že ztenčování ozónové vrstvy způsobuje průmyslová činnost. Mezinárodním dnem ochrany ozónové vrstvy se ale 16. září oficiálně stalo až v roce 2000.

 

 

Ještě není vyhráno

Po dlouhých letech výzkumů bylo zjištěno, že nejškodlivější jsou pro ozónovou vrstvu freony. Ty do té doby nacházely široké uplatnění napříč průmyslem – v chladicích zařízeních, ve sprejích, hasicích přístrojích a tak dále. Ve druhé polovině 80. let a v 90. letech proto došlo k přísné regulaci jejich používání.

Přes veškeré snahy ale není vyhráno. Světová meteorologická organizace uvádí, že obnova ozónové vrstvy ještě mnoho let potrvá. Účinky freonů jsou totiž dlouhodobé a než zcela odezní, bude to pár let trvat. Ozónová vrstva se pak bude ‘vzpamatovávat’ několik dalších desetiletí. Podle odhadů odborníků se na původní hodnoty nevrátí ani do roku 2050.

 

Foto: Wikipedie

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ochrana proti spam - doplňte správné číslo do příkladu: *