Černých skládek v lesích neubývá

Státní podnik Lesy ČR stále bojuje s černými skládkami v lesích. Plocha, kterou načerno vyvezený odpad zabírá pouze ve státních lesích, činí desítky kilometrů čtverečních a jejich likvidace stojí miliony korun ročně. Přitom ve sběrných dvorech lze bezplatně odevzdat jakýkoliv odpad.

Podle dostupných údajů zabíraly černé skládky v roce 2008 dohromady kolem 68 100 metrů čtverečních. Do údaje jsou ale zahrnuty jen pozemky Lesů ČR, nikoliv lesy soukromých majitelů. Plocha, na níž se odpady vyvezené bezohlednými lidmi rozkládají, tak v rámci naší republiky může být daleko větší.

Nejpostiženější jsou lesy v blízkosti silnic, plochy podél lesních cest, po kterých je možné pohodlně projet autem, ale i lesní porosty u železničních tratí. Lidé se nezdráhají zajet i hlouběji do lesa, kde se odpadu nepozorovaně zbaví.

 

 

Nebezpečné odpady kontaminují vodu a utiskují zeleň a zvířata

Mezi odpady, které lidé do lesů vyvážejí, zdaleka není jen suť, oblečení a nábytek. Na černých skládkách jsou i barvy, elektrospotřebiče, baterie a další nebezpečné odpady, které jinak není problém bezplatně odevzdat v jakémkoliv sběrném dvoře.

Nebezpečné odpady kontaminují půdu, spodní vody a vodní toky v blízkosti černé skládky. Nemalým zásahem do přírody je pak narušení vegetačního krytu, utlačování rostlin a narušení biodiverzity. To má samozřejmě neblahý dopad i na živočichy, jejichž existence se k lesu váže.

 

I vy můžete pomoct

Pomoct v boji proti nelegálním skládkám může každý. Najde-li při své procházce nebo houbaření nelegální skládku, měl by ji co nejdříve nahlásit majiteli lesa, který je povinen ji odstranit na své náklady.

Majitelům smart phonů v nahlašování nelegálních skládek může pomoci i šikovná aplikace s názvem Trash Out.

 

Foto: Oliver Herold, Wikimedia

 

2 comments for “Černých skládek v lesích neubývá

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ochrana proti spam - doplňte správné číslo do příkladu: *