Ekologové protestují proti nadužívání zemědělské půdy peticí

Podle ekologů Evropané využívají 1,5násobek zemědělské půdy, než jaká je rozloha jejich kontinentu. Nadměrná poptávka po zemědělských komoditách zapříčinila, že pro uspokojení poptávky evropských spotřebitelů je třeba využít stále víc zemědělské půdy na jiných kontinentech. To má dalekosáhlé následky pro lidi i přírodu.

 

Nadužívání zemědělské půdy ze strany jedné oblasti má řadu negativních dopadů. Je to, mimo jiného, potřeba vytvářet stále větší zemědělské plochy, což vede například k ničení cenných biotopů, jako jsou třeba deštné lesy. O tom, že taková činnost s sebou nese další nežádoucí jevy, jako jsou ekologické škody, vyhánění domorodců z jejich přirozeného prostředí a vymírání živočichů a rostlin na daném biotopu závislých, není třeba polemizovat.

 

 

E-mail pro eurokomisaře

Evropské spolky ekologů, v ČR zastoupené Hnutím Duha, chtějí vzbudit veřejnou diskuzi a zájem občanů o tuto problematiku. V červnu letošního roku totiž evropští politici začali tuto otázku řešit, a je tedy pravý čas na to, aby i občané dali najevo, že jim tato otázka není lhostejná. “Chceme, aby Evropa měřila svoji půdní stopu – celkovou spotřebu půdy doma i za hranicemi – a stanovila, o kolik chce svou spotřebu snížit,” píší zástupci Hnutí Duha.

Svůj názor může vyjádřit každý, a to tak, že přes formulář na stránkách Hnutí Duha pošle email evropskému komisaři pro životní prostředí, jímž je Janez Potočnik. Tento e-mail má formu petice, k níž se přihlásí každý, kdo tento mail odešle.

“Hlad po půdě tlačí ceny potravin nahoru. Vytlačuje vzácnou přírodu i místní rolníky v rozvojových zemích. Pokud s tím máme něco udělat, Evropa musí učinit první krok: začít důkladně měřit, kolik půdy vlastně za svými hranicemi spotřebuje. Měla by to být součást programu, kterým evropské státy chtějí zajistit, aby lépe využívaly přírodní zdroje,” vysvětlují zástupci Hnutí Duha důvody, pro které by se lidé měli k petici připojit.

 

Foto: Wikimedia

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ochrana proti spam - doplňte správné číslo do příkladu: *