Cizopasná raflézie ‘krade‘ geny svému hostiteli

Vědci nedávno odhalili své šokující zjištění. Během svého bádání objevili, že parazitická rostlina zvaná raflézie (Rafflesia cantleyi) ‘krade’ geny svého hostitele, jímž je mohutná pralesní liánovitá rostlina rodu Tetrastigma. Vědci se domnívají, že raflézie tak modifikuje sama sebe, aby mohla lépe čelit obraně hostitele

Raflézie je obdivuhodná rostlina, která byla objevena teprve roku 1818 na Sumatře. Její vývoj trvá několik let – nejprve cizopasí na kořenech hostitele v podobě vláken. Až později rostlina proráží kůru hostitele a vytvoří pupeny. Květ, který z tohoto nenápadného pupence v nadzemní části vyroste, pak v průměru dosahuje i jednoho metru.Raflézie však neohromí pouze svou velikostí, ale i zápachem – aby přilákali bzučivky, které je opilují, zapáchají raflézie jako rozkládající se zdechlina.

 

Raflézie – zlodějka genů

Odborníci dosud měli za to, že raflézie své hostitele připravuje především o vodu a minerální látky. Rostlina je ale opět šokovala. Zjistili, že se liánovité révě z rodu Tetrastigma přizpůsobuje i geneticky.

Tým vědců pod vedením Charlese Davise z Harvardské univerzity a Joshe Resteho z Univerzity ve Stony Brook podrobili zkoumání transkriptom raflézie (tedy soubor mRNA v buňce) a zjistili, že 49 mRNA genů nepatří raflézii, nýbrž jejímu hostiteli – takové množství se rovná přibližně dvěma procentům celého transkriptomu. Geny, které takto raflézie nabyla, z velké části nahradily funkce původních genů.

Geny hostitelské rostliny raflézie získala horizontálním genovým přenosem, jehož využívají především bakterie za účelem získání větší odolnosti vůči protilátkám hostitele. Vědci se tak domnívají, že i raflézie se takhle po miliony let modifikuje, aby lépe čelila obranným pokusům hostitele, nebo aby byla schopná efektivněji získávat potřebné živiny z rostliny.

 

Foto: Wikimedia

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ochrana proti spam - doplňte správné číslo do příkladu: *