Podpořte petici za obnovu zemědělské krajiny, jde o budoucnost nás všech

Myslivci, ornitologové, zemědělci a další odborníci se spojili v rámci projektu za zlepšení stavu zemědělské krajiny. Současné hospodářství má fatální důsledky pro krajinu, volně žijící zvířata i lidi. Žádají proto všechny, aby podpořili petici, která má přimět vládu, aby obnovu zemědělské krajiny podpořila.

Česká krajina ztrácí rozmanitost. Zemědělství zná už jen sáhodlouhé lány, které nejsou schopné odolávat nepříznivým vlivům počasí. Krajina ztrácí schopnost zadržovat vodu, dochází k rozsáhlé erozi půdy, vymírají živočichové, kteří jsou na rozmanitosti krajiny závislí, a lidé čelí neustálé hrozbě povodní a bahna spláchnutého z polí prudkými dešti a možné kontaminaci vody agrochemikáliemi. Proto se odborníci rozhodli uspořádat petiční akci, která má za úkol dalšímu rozvoji těchto negativních jevů zabránit. Petice pak poputuje k nejvyšším představitelům vlády, neboť její autoři jsou přesvědčeni, že není naplněn článek 7. Ústavy České republiky, který státu ukládá povinnost dbát o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství.

 

 

Důsledky nesprávného hospodaření jsou obrovské

“Zemědělská krajina je významně poškozena. Přestože do zemědělství proudí nemalé veřejné prostředky, kvalita krajiny se snižuje,” píší autoři petice a upozorňují na nejzávažnější důsledky špatného hospodaření.

“Dříve běžné polní rostliny jako chrpa nebo hlaváček letní se dnes objevují vzácně. Ještě horší jsou dopady na živočichy – v ČR vyhynulo nejvíce denních motýlů z celé Evropy. Za posledních 10 let jsme ztratili 20% polního ptactva a početnost zajíců nebo koroptví se pohybuje na pouhých 5–10% předválečné úrovně.”

Koroptve polní patřily k nejhojnějším druhům naší přírody. Jejich populace se nyní odhaduje na 5-10 % předválečné úrovně. Současná zemědělská krajina jim není vhodným životním prostředím.

Následky jsou fatální, i co se kvality půdy týče. Špatné obhospodařování způsobuje eroze půdy, což obce stojí miliardy korun. Půda a agrochemikálie, které spláchne prudký déšť, navíc způsobují ekologické škody – znečišťují vodní toky.

 

Problém se týká nás všech, nebuďme lhostejní!

“Signatáři petice věří, že se jim podaří sesbírat potřebný počet podpisů, aby se Parlament České republiky, vláda a příslušná ministerstva problematikou zemědělské krajiny zabývali a zajistili takové nastavení dotací, které potřebné změny v krajině přinesou,” píší autoři petice.

Modrásek bahenní z naší přírody téměř vymizel. Rostliny a hmyz, na nichž je potravně závislý, u nás také patří k ohroženým druhům - současné zemědělství jim nepřeje.

K tomu, aby akce dosáhla kýženého výsledku, je ale třeba získat co největší počet podpisů. K jejímu podpisu proto vyzýváme i za magazín Vlaštovka, neboť si myslíme, že problém se týká nás všech i našich potomků a nemělo by nám být jedno, že kdysi krásná krajina ztrácí svou rozmanitost i ekonomickou a ekologickou hodnotu.

 

Plné znění petice Za obnovu zemědělské krajiny a podpisové archy ke stažení naleznete na stránkách www.zemedelska-krajina.cz. Podepsané archy pošlete do konce října na adresu České společnosti ornitologické (viz petice).

 

Foto: ab, Wikimedia

 

2 comments for “Podpořte petici za obnovu zemědělské krajiny, jde o budoucnost nás všech

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ochrana proti spam - doplňte správné číslo do příkladu: *