Do ptačího parku Josefovské louky se vracejí kriticky ohrožení ptáci

Ptačí park Josefovské louky dělá ornitologům opravdovou radost. Letos v této chráněné lokalitě zahnízdilo na 56 druhů ptáků. Velkým úspěchem je především hnízdění čejek a výskyt vodoušů rudonohých, kteří se v posledních letech v ČR už téměř nevyskytovali. I návštěvníci parku se tak mají opravdu na co těšit.

První ornitologický park v ČR Josefovské louky je unikátní projekt, jehož cílem je zachovat přirozené prostředí ptákům, kteří jsou v přírodě silně ohrožení. Začal vznikat v roce 2008 poblíž Josefovské pevnosti u Jaroměře ve východních Čechách, a to především s cílem vytvořit prostředí vhodné k hnízdění kriticky ohroženého vodouše rudonohého.Dříve zaplavované louky v nivě řeky Metuje dnes poskytují útočiště mnoha druhům ptáků. Ornitologové druhy a jejich počty stále sledují. V letošní hnízdní sezóně na území parku zaznamenali 56 hnízdících druhů. Do parku ale ptáků zavítá téměř o stovku víc – aktuální počet zde zjištěných druhů je 143.

 

 

Čejky, vodouši, čírky i sýkorky jsou zde spokojené

“Hitem letošní sezóny je hnízdění již tří párů čejek,“ uvádí ředitel ČSO Zdeněk Vermouzek. “Jedná se o jedno z mála lučních hnízdišť tohoto dříve běžného druhu. Je vidět, že cílená ochrana území pro hnízdění ptáků má smysl a přináší výsledky.“

Čejka chocholatá

Nemalou radost mají odborníci i z výskytu vodoušů rudonohých, ptáků, kteří již z ČR prakticky vymizeli. “I když k hnízdění nakonec letos nedošlo, je to dobrý příslib pro budoucnost,“ podotkl Zdeněk Vermouzek. Podle něho je pouhý výskyt vodoušů v této lokalitě důkazem, že ekosystémy mokrých luk s tůňkami fungují přirozeně.

Vodouš rudonohý

Také výskyt vzácných čírek modrých (viz úvodní foto) je velkým úspěchem. Kachny hnízdí v zamokřených porostech na rozhraní luk a vody. Na Josefovských loukách se ale líbí i sýkorkám. Loni totiž dobrovolníci z ČSO a děti ze Základní školy v Josefově vyvěsili 80 hnízdních budek, které sýkorky rychle přijaly za své.

 

Navštívit park či podpořit jeho rozvoj může každý

Do ptačího parku se můžete přijít podívat i vy. Návštěvníkům slouží malá terénní stanice a pozorovací věže, které jsou vzájemně propojené chodníky.

Ten, kdo by chtěl k rozvoji parku a ochraně ptáků pomoci, může přispět finančním darem, který poslouží k výkupu přilehlých pozemků.

 

Autor: ČSO, ab
Foto: Wikimedia

 

2 comments for “Do ptačího parku Josefovské louky se vracejí kriticky ohrožení ptáci

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ochrana proti spam - doplňte správné číslo do příkladu: *