V Egyptě, Turecku a Indonésii jsou zvířata na jatkách týrána

Mezinárodní organizace na ochranu hospodářských zvířat Compassion in World Farming (CWF) nedávno zveřejnila video pořízené na jatkách v Egyptě, Turecku a Indonésii. Otřesné záběry zachycují extrémní utrpení zvířat. Zástupci CWF uvádějí, že podobné podmínky panují na řadě jatek v dalších muslimských a rozvojových zemí.

“Cílem zveřejnění tohoto videa bylo upozornit širokou veřejnost a také významné instituce, jako je Světová organizace pro zdraví zvířat nebo Organizace pro výživu a zemědělství Spojených národů, a také Evropskou komisi na ohromný rozsah a hrozivou intenzitu utrpení zvířat na jatkách, jak je vidět na videozáběrech,” uvedla Romana Šonková, zástupkyně CWF.

 

 

Zvířata trpí na jatkách i v dalších státech

Jak navíc prozradila, podle výsledků šetření v dalších státech mimo EU jsou podobně děsivé praktiky na jatkách celkem běžné, Egypt, Turecko a Indonésie vůbec nejsou jedinými případy. Zvířata na jatkách jsou týrána především v muslimských státech, CWF však nechce uvést konkrétní případy. “Jde o země spíše rozvojové a země, kde třeba dochází k tomu, že se zvířata bohužel usmrcují bez omráčení,” dodala Romana Šonková.

CWF už dříve pro své členské státy stanovila pravidla pro zacházení s hospodářskými zvířaty například při přepravě na jatka, jak je ale vidět na případech Egypta, Turecka a Indonésie, státy se jimi neřídí.

Organizace proto doufá, že se jí otřesným videem podaří vzbudit pozornost kompetentních úřadů, jako jsou Organizace OSN pro výživu a zemědělství nebo Evropské komise. “My proto žádáme, aby tyto významné organizace zajistily plnění přijatých pravidel a aby napomohly zlepšit třeba vybavení jatek v těch státech, aby byl proškolen personál a také, aby se posílila kontrolní činnost. Tomu všemu třeba může napomoci i Světová obchodní banka,” dodala Romana Šonková.

 

Foto: Wikimedia

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ochrana proti spam - doplňte správné číslo do příkladu: *