Kormoráni velcí jsou prý přemnožení. Už nebudou chránění

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) připravilo vyhlášku, podle níž už nebude kormorán velký chráněným druhem. Pokud vyhláška skutečně vstoupí v platnost, budou se počty kormoránů už od 1. září letošního roku moct regulovat.

Stát už nad kormorány nebude držet ochrannou ruku a rybáři, kteří tyto ptáky nad vodní hladinou neradi vidí, budou moci případně sáhnout po střelné zbrani. A je jen velmi málo pravděpodobné, že by tak neučinili.

Stát v současné době totiž rybářům kompenzuje škody napáchané kormorány přibližně 40 miliony korun ročně, rybáři ale mohou odškodné nárokovat pouze za uhynulé a kormoránem ulovené ryby. Český svaz rybářský uvádí, že kormoráni ročně napáchají škody až za 80 milionů korun.

 

 

Podle MŽP kormoráni ničí přírodu

Svůj záměr vyškrtnout kormorána velkého ze seznamu zvláště ohrožených druhů odůvodňuje MŽP tím, že už nepatří mezi ohrožené ani vzácné druhy a že není kulturně ani vědecky nijak významný.

“Primárním důvodem návrhu ale je, že se kormoráni přemnožili a ničí přírodu,” přiznává mluvčí MŽP Matyáš Vitík. Důvodová zpráva MŽP k vyhlášce uvádí, že přemnožení kormoráni vyvíjejí především enormní predační tlak na rybí společenstva.

MŽP navíc upozorňuje, že ochrana kormoránů vycházela z dob 80. a 90. let, kdy populace kormoránů na našem území nebyla nijak velká. Navíc zde ptáci tak často nehnízdili, spíše protahovali do svých hnízdišť mimo naši republiku.

Podle údajů MŽP, které bralo při tvorbě vyhlášky v potaz, je u nás okolo 300 hnízdících párů. V ČR však zimuje 8000 až 10000 jedinců a na jaře a na podzim přes naši republiku další tisíce kormoránů protahují.

 

Co bude s kormorány dál?

V současné době je kormorán stále na seznamu ohrožených druhů a jeho odstřel není možný. Výjimku mohou udělovat pouze kraje či obce s rozšířenou působností. V zahraničí je dovoleno regulovat počty kormoránů například v Německu, Rakousku či Švýcarsku.

Autoři vyhlášky počítají s tím, že nebude-li stát rybářům vyplácet odškodné, budou muset zajistit omezení škod jiným způsobem. Nepřímo tak poukazují na nutnost odstřelu ptáků.

 

ČSO se střílením kormoránů nesouhlasí

Proti odstřelu kormoránů se již před časem vyjádřili i zástupci České společnosti ornitologické (ČSO).

“ČSO obecně střílení kormoránů odmítá,” uvedl Zdeněk Vermouzek, ředitel ČSO. “V rámci Evropy je opakovaně prokázáno, že ani velice masivní odstřel nevede ke snížení počtu kormoránů. Je-li nažraný kormorán vyplašen, vyvrhne nestrávenou rybu a následně si musí ulovit další. Rybáři tak plašením zvyšují počet ryb ulovených kormorány. Podle zkušeností ze zahraničí je nesmyslný i odstřel na nocovištích, kterým bychom dosáhli jen toho, že kormoráni rovnoměrně rozptýlí nocoviště po krajině.”

 

Foto: Wikimedia

 

2 comments for “Kormoráni velcí jsou prý přemnožení. Už nebudou chránění

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ochrana proti spam - doplňte správné číslo do příkladu: *