Bachovy květové esence: Klíč ke zdraví a duševní rovnováze

Už v dávných dobách objevili velcí lékaři a badatelé, jako byl Hippokrates, Paracelsus, Galén, že všechno, co člověk potřebuje pro svoje zdraví, se nachází v přírodě. Příroda se všemi svými elementy nabízí nekonečné možnosti, které lidem zaručují sílu a zdraví. Teprve počátkem 19. století začaly na významu nabývat různé syntetické látky a chemické sloučeniny a léčitelské umění bylo zatlačeno do pozadí.

Poznámka: Tento článek je částečně převzat z knihy Bachovy květové esence od A do Z autorky Katariny Michel, vydané nakladatelstvím Metafora na jaře 2012 (strany 8 až 25).

 

Po staletí existovala vedle sebe klasická medicína a léčitelství. Obě se podle svých způsobů a možností snažily hledat příčiny nemocí a nejúčinnější léčbu. Na scéně dějin se brzy objevily osobnosti, kterým nestačily jen poznatky tehdejší medicíny, a tak se tito učenci navrátili zpátky k silám přírody. Nejznámějším na této scéně byl Samuel Hahnemann (1755-1843), na něhož počátkem 20. století navázal anglický lékař, bakteriolog a homeopat doktor Edward Bach (1886-1936).

 

 

Jak dr. Edward Bach objevil květové esence

Jako lékař se mimojiné intenzivně zabýval vztahem mezi nemocí člověka a jeho duší a byl přesvědčen, že v přírodě musí existovat jednodušší způsob léčby nemocí, než je léčba syntetickými a chemickými léky. Výsledkem jeho bádání byl objev květových esencí.

Rostliny rozdělil podle vývojové fáze následujícím způsobem:

1. Rostliny, které svým vývojem stojí pod úrovní lidského vývoje – jedná se o rostliny takříkajíc primitivní (kaktusy, vodní rostliny atd.).

2. Rostliny, které odpovídají lidskému vývoji – tedy ty, které jsou například vhodné jako potrava pro člověka.

3. Rostliny, jejichž vibrace jsou na stejném evolučním stupni, nebo dokonce o něco výše. než jsou vibrace průměrného člověka – sem patří rostliny, které jsou schopny pozvedat vibrační úroveň člověka, dodávat mu duchovní sílu, čistit jeho tělo i mysl.

Zjistil, že v rostlinách se skrývají vibrace, které odpovídají vibracím lidské duše a které správným výběrem a použitím mohou navrátit ztracenou harmonii a vyrovnanost, a zabránit tak rozvoji souvisejících nemocí či jejich vyléčení.

 

Bachovy květové esence léčí podstatu – psychické problémy

Dr. Bach byl přesvědčen, že existuje souvislost mezi duševní harmonií a fyzickým zdravím, že pokud v sobě například někdo pociťuje zlost a agresivitu, nebo čelí dlouhodobé psychické zátěži v zaměstnání či rodině, projeví se časem jeho duševní nevyrovnanost na jeho zdraví. V tom mu dávají za pravdu i současní vědci (vztahy mezi psychikou a imunitou zkoumá vědní obor zvaný psychoneuroimunologie).

 

Kdo může s Bachovými květy pracovat?

Esence slouží k léčbě obecných lidských charakterových slabostí, a ne duševních nemocí. K tomu, abychom mohli s Bachovými květy úspěšně pracovat, tedy není třeba lékařské ani dokonalé psychologické vzdělání. Důležitá je vyspělost vlastní mysli a schopnost onu vnitřní slabost rozpoznat a pochopit. Jedinečnost a přednost esencí spočívá hlavně v tom. že jsou jednoduché, netoxické a mohou je užívat lidi všech věkových kategorií.

 

Účinek užívání Bachových esencí

Bachova terapie je individuální. I když se zdá, že existuje pouze 38 (plus jedna Krizová esence) základních esencí, je možné jejich kombinováním vytvořit 293 000 000 různých individuálních kombinací pro potřebu konkrétního jedince.

Každý člověk je ojedinělá bytost a emoce každého z nás jsou v dané chvíli o danou situaci specifické. Na stejnou situaci bude 3000 lidí stejného věku a pohlaví reagovat emocionálně odlišně. To je i odpověď na otázku, proč se původní Bachovy esence nevyrábějí jako hotové směsi

 

Bachovy květové esence pro zvířata a rostliny

Bachovy esence zaznamenávají úspěch i u rostlin nebo zvířat. Jejich efekt je u nich zjevný právě tak jako u lidí. U rostlin se esence mohou použít při přesazování, u stříhání květin, na jaře jako hnojivo, ale také jako účinný prostředek proti škůdcům.

V posledních letech narůstá zájem o podávání Bachových esencí i zvířatům. Na mnoha případech se totiž ukázalo, že u nich esence velmi efektivně pomáhají. Což je možná i malým důkazem toho, že nemají jen takzvaný placebo efekt. Zvířata sice neumějí mluvit, ale z jejich chování a temperamentu se dá vypozorovat, že jednoduchost a nenásilnost Bachových esencí na ně má mimořádně pozitivní účinek. Zvířata mohou esence užívat různými způsoby – mohou jim být v přesných dávkách přidávány do potravy, vtírány do srsti a podobně.

 

Bachovy květové esence od A do Z

Pokud vás Bachovy květové esence zaujaly a chcete vědět víc o jejich účincích, přípravě, dávkování a spoustu dalších zajímavých věcí, pak vám vřele doporučujeme knihu Bachovy květové esence od A do Z (38 esencí k harmonizaci těla a duše) od Katariny Michel, jež je čerstvou novinkou nakladatelství Metafora. A jestli o tuto knihu opravdu stojíte, zkuste si o ni zasoutěžit na našich stránkách. Soutěž bude spuštěna už zítra!

 

VIdeo: Rozhovor s autorkou Katarinou Michel pro nakladatelství Metafora

 

Foto: Wikimedia

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ochrana proti spam - doplňte správné číslo do příkladu: *