Tetřev hlušec, pták roku 2012, by mohl vymizet z české přírody

Česká společnost ornitologická (ČSO) v letošním ročníku akce Pták roku zvolila tetřeva hlušce. Ornitologové se tak snaží upozornit na fakt, že tento druh je v české přírodě silně ohrožený. V současné době žije již jen několik set jedinců na horách (Beskydy, Krkonoše, Krušné hory, Český les, Jeseníky), jejich populaci např. na Šumavě ale ohrožují plánované změny v rámci Národního parku Šumava (NPŠ).

“Šumava je posledním místem, kde přežívá životaschopná populace tetřevů čítající asi 300 jedinců. Řada věcí, které se na Šumavě chystají, mu ale jednoznačně uškodí, ať by to byla plánovaná lanovka na Hraničník nebo v tichosti připravované masivní rozšíření turistických cest,” upozorňuje ředitel ČSO Zdeněk Vermouzek. Zároveň tím vysvětluje, proč ornitologové zvolili tetřeva hlušce ptákem roku 2012. “Volba na tetřeva padla proto, abychom zdůraznili důležitost diskuse, která se nyní vede o budoucí podobě Národního parku Šumava,”

 

 

Tetřev hlušec – vzácný klenot naší přírody

Pokud budeme mít to štěstí a na tetřeva v přírodě narazíme, rozhodně si jej nespleteme. Je to mohutný pták velikosti krocana, u samce převládá černá barva s výraznými červenými zduřeninami (zvanými poušky) nad očima a s hnědými křídly. Samice jsou o poznání menší a méně nápadně, hnědavě zbarvené. I přes svoji velikost jsou tetřevi velice nenápadní. I když létají poměrně dobře a bravurně manévrují mezi stromy v lese, většinou se zdržují v odlehlých místech a je těžké je uvidět.

O něco nápadnější jsou jen v době toku, ale i tehdy je, navzdory tradované představě, velmi těžké se k nim přiblížit. Samci i samice jsou na tokaništi velice obezřetní a při sebemenším náznaku nebezpečí odlétají a tok pak pokračuje nejdříve další den. Ona tradovaná hluchota, která dala tetřevům i jméno, platí pouze pro kohouty a jen po kratičkou dobu v jedné specifické fázi toku. Jen po tuto krátkou chvíli jsou skutečně pozornost, a především sluch, samce výrazně omezeny.

 

Jak zachovat tetřevy v české přírodě

Základním předpokladem úspěšné ochrany tetřevů je dostatečná rozloha vhodného biotopu. Ta se u nás nachází zřejmě už jen na Šumavě. Tamní smrkové porosty jsou sice narušené kůrovcem a větrnými kalamitami, pokud se ale ponechají přirozené obnově, vznikají zde lesy se světlinami, které tetřevům vyhovují. Zdrojem potravy a místem k hnízdění tetřevů jsou padlé kmeny a vývraty. Jenže životní prostředí tetřevů ničí standardní způsob zpracování kalamit – vytěžení suchých, zlomených a vyvrácených stromů a vytvoření holin.

V území určeném pro zachování přirozené populace tetřeva je třeba přizpůsobit lesnické hospodaření a omezit rušivé lidské aktivity, především v době toku, sezení na vejcích, vodění mláďat a zimování. Vhodné podmínky by měla zajistit vyhlášená Ptačí oblast Šumava, součást soustavy Natura 2000.

“Mám úctu k odborníkům a ochráncům prostředí, kteří do debaty o podobě zákona Národního parku Šumava rozhodně patří,” říká Viktor Paggio, poslanec a člen ČSO. “Národní park Šumava se musí stát místem, kde je na prvním místě ochrana přírody a kde se dobře žije i místním. Že to vůbec není v rozporu, vidíme za hranicemi v Národním parku Bavorský les.”

 

Do zmapování historického výskytu tetřevů se může zapojit kdokoliv!

Dříve u nás byl tetřev hlušec běžně se vyskytujícím druhem. Pak ale pomalu vymizel. Kdy a za jakých okolností ale není známo.

Jak na něj vzpomínají pamětníci, to se pokusí ČSO zmapovat za účasti veřejnosti v novém projektu občanské vědy. Každý může přispět svými vlastními vzpomínkami nebo vyzpovídat pamětníky, přepisovat rodinné historky nebo pomoci některým z dalších způsobů, které jsou popsány na webu www.birdlife.cz/tetrev.html. Zapojit se tak může opravdu kdokoliv.

 

Kampaň pták roku letos proběhla již podvacáté

Akci Pták roku ČSO organizuje již od roku 1992. Letošní ročník byl tak jubilejním dvacátým. Vůbec prvním ptákem roku, který byl v kampani vyhlášen, byla vlaštovka obecná a například loni ornitologové zvolili strnada obecného.

Souběžně s vyhlášením ptáka roku ČSO vydává stejnojmennou brožuru obsahující základní informace o životě zvoleného ptáka, o ohrožení, kterým je vystaven, i o možnostech jeho ochrany. Součástí kampaně je i projekt občanské vědy, díky němuž se může veřejnost zapojit do výzkumu vybraného druhu.

 

Autor: TK ČSO, ab
Foto: Wikimedia

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ochrana proti spam - doplňte správné číslo do příkladu: *