Václav Havel nabádal k ochraně přírody

Václav Havel

Česká republika počínaje dneškem drží tři dny smutku za zesnulého bývalého prezidenta Václava Havla. Také v magazínu Vlaštovka.info bychom na tohoto jedinečného muže rádi vzpomněli, a to jako na člověka, kterému nebylo lhostejné ani naše životní prostředí.

 

 

Václav Havel byl znám především jako výjimečný politik, filozof a zastánce lidských práv. Jeho příklon k ochraně přírody je však patrný nejen z jeho četných projevů, v nichž poukazoval například na vzrůstající počet komerčních staveb na úkor krajiny, ale i z konkrétních činů.

 

“Zkazili jsme si půdu, řeky i lesy, jež nám naši předkové odkázali, a máme dnes nejhorší životní prostředí v celé Evropě. Dospělí lidé u nás umírají dřív, než ve většině evropských zemí.”

Novoroční projev prezidenta ČSSR Václava Havla,
1. ledna 1990

 

Tvář naší země

Sám Václav Havel dal podnět ke vzniku projektu Tvář naší země. K jeho příležitosti se v roce 1999 konala první konference, jejímž cílem bylo obrátit pozornost občanů k prostoru, v němž žijí. Projekt nevznikl náhodou. K myšlence jeho založení Václava Havla dovedly povodně, které stále častěji zasahovaly do životů lidí naší země.

“K prosazování myšlenek na podporu léčby akutních i dlouhodobých bolestí naší krajiny využíval Václav Havel všech příležitostí, zejména svých projevů, setkání s významnými osobnostmi a politiky, přímých kontaktů s ochranáři, ekology, zástupci nevládních organizací či debat se starosty,” píše ve své poznámce editor stránek www.vaclavhavel.cz. “Mezi nejvýznamnější počiny v oblasti ochrany krajiny patří právě iniciace multioborové konference Tvář naší země, která se poprvé uskutečnila v únoru roku 2001 v Průhonicích.”

Václav Havel chtěl najít odpověď na otázku, co je příčinou povodní, jaké zasáhly Moravu v roce 1997 a zároveň vyzýval k péči o krajinu a lidská sídla. A proto se v únoru roku 1998 konal pod jeho záštitou seminář s názvem “Kroměříž 98”, na který navázala v roce 2001 již zmíněná konference “Tvář naší země”. Po ní následovala ještě řada dalších, jejichž tématy byla kupříkladu Venkov jako sociální prostor, Člověk jako krajinotvorný činitel, Krajina jako kulturní prostor či Ochrana a rehabilitace krajiny. V dalších letech se konala ještě řada seminářů, výstav a debat, jež na myšlenky konference navazovaly. Druhý ročník konference “Tvář naší země” se uskutečnil ještě v říjnu 2002 a v březnu 2005.

Pohled z vyhlídky Pěnčina: Zbečno, Újezd nad Zbečnem, Pohořelec.

 

Nezapomínejme na odkaz Václava Havla

Stejně, jako bychom neměli zapomínat na vše dobré, co pro demokratizaci České republiky vykonal, neměli bychom zapomínat ani na hodnoty, které vyznával a které se nám, jako svému národu, snažil skrze své projevy vštěpovat. To platí i o otázce ochrany přírody, protože velká část z nás si stále ještě neuvědomila, že kvalita našich životů je úměrná kvalitě prostředí, v němž žijeme.

Foto: Wikimedia

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ochrana proti spam - doplňte správné číslo do příkladu: *