Zpevňování hrází by bobry nemělo ohrozit

Stará Břeclav – Povodí Moravy zpevňuje hráz řeky Dyje ve Staré Břeclavi. Svými podzemními chodbami ji tu poničili bobři. Hrozí, že při větším průtoku vody dojde k destrukci hráze a voda zaplaví rodinné domy v okolí. Proto jsou nyní bobří nory zasypávány pískem a jejich území je vymezováno ocelovou stěnou.

 

Na přibližně půlkilometrovém úseku se vyskytuje až 50 bobřích nor. „Od roku 2009 se tady bobři svým způsobem přemnožili. Jsou tu už více než čtyři rodiny, to znamená několik desítek bobrů. Tím pádem teď už musíme přistupovat ke komplexnějším opatřením,“ vysvětluje Veronika Slámová, mluvčí Povodí Moravy.

Hráz by měla být zpevněna instalací podzemní ocelové stěny, která bobrům vymezí prostor, ve kterém mohou hloubit své chodby. V současné době bobří tunely dosahují mimo tento prostor a narušují tak stabilitu protipovodňové hráze. Hrozí, že při zvýšeném průtoku vody dojde k jejímu podemletí a voda z řeky zaplaví blízké rodinné domy.

 Opravy hrází Povodí Moravy provádí již od roku 2009. V současné době dochází k instalaci ocelových zábran na přibližně šesti stech metrech Povodí Dyje. U Staré Břeclavi je však míst, kde bude potřeba podobná opatření provést, ještě řada – celkem se jedná o území přibližně kolem 1,5 kilometru. Další opravy by zde měly začít v průběhu dvou let, záleží na tom, kdy na ně vodohospodáři dostanou dotace.

Bobry samotné probíhající opravy a zpevňování hráze nijak neohrozí. Práce jsou prováděny tak, aby jim neuškodily. Podzimní období navíc bylo zvolené záměrně, protože bobři v tuto roční dobu nejsou příliš aktivní a opravy by tak neměly narušit jejich život. „Respektujeme to, že bobr je chráněným živočichem. Všechny práce, které zde děláme, děláme ve spolupráci s ochranáři přírody a s institucemi, které se touto problematikou zabývají,“ upřesnila Veronika Slámová.

 

Foto: Dickbauch, Wikimedia Commons (volná licence)

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ochrana proti spam - doplňte správné číslo do příkladu: *