Světový den zvířat slavíme již 17 let

Světový den zvířat, který připadá na 4. října, tedy na svátek Sv. Františka, se stal v České republice uznávaným významným dnem v roce 1994. Jeho historie však sahá hluboko do minulého století.

 

Čtvrtý říjen za svátek zvířat jako první vyhlásili italští ochránci zvířat v roce 1931. Jejich příkladu v průběhu dalších let následovali ochránci i z dalších států světa. Svátek posléze uznala Organizace spojených národů (OSN), která tímto krokem chtěla upozornit na fakt, že zvířata jsou živí tvorové, jimž by měla vyspělá společnost přiznat právo na důstojný život a chovat se k nim ohleduplně.

 

Mezinárodní den zvířat nepřipadá na svátek Sv. Františka náhodou. Jistě jste už slyšeli legendu o mnichu Františkovi z Assisi (1181-1226), který zvířata bral jako člověku rovné tvory, pečoval o ně a prý s nimi dokonce i rozmlouval. Proto je dnes uznávaným patronem zvířat, společností věnujících se jejich ochraně a ekologů.

 

Foto: Loliloli, Wikimedia Commons