Josefovské louky: první ornitologický park u nás

Na otevřené 80hektarové pláni, ohraničené koryty Metuje a Jesenského potoka, vznikl v blízkosti Jaroměře jedinečný projekt na ochranu ptactva. Návštěvníci se zde mohou setkat s desítkami druhů vzácných ptáků, jako je vodouš rudonohý, bekasina otavní, koliha velká a mnoho dalších.

 

Pozorovat v české přírodě takto vzácné druhy ptáků je v posledních letech takřka nemožné. Na vině je zejména vysoušení mokřadů, které jsou pro ně domovem a hnízdištěm. Projekt Josefovských luk, jehož zakladatelem je Miloslav Hromádko a jeho kolegové z České společnosti ornitologické (ČSO), využívá historického zavlažovacího zařízení Josefovských luk a nivy řeky Metuje. Je to zkrátka místo jako stvořené k vybudování zázemí vodního ptactva a živočichů.

 „Co se týká ptáků, dosud zde bylo zaznamenáno více než 120 druhů, z nichž některé patří mezi vůbec nejvzácnější v rámci České republiky – například chřástal kropenatý nebo koliha velká. Je to dáno jednak potenciálem tohoto místa, ale také velkou pozorností, kterou loukám věnujeme,“ říká Václav Zámečník z ČSO. „V budoucnu očekáváme, že díky cílené závlaze pomocí závlahového systému dojde k nárůstu celkového počtu druhů i ke zvýšení jejich početnosti.“

Jedinečný park na ochranu ptactva se nachází poblíž Jaroměře v Královéhradeckém kraji. Jeho název je odvozen od přilehlé pevnosti Josefov, jejíž základní kámen zde roku 1780 položil císař Josef II. Místo je tak zajímavé nejen svou přírodní charakteristikou, ale i historií. Navíc se nachází nedaleko atraktivních turistických míst, k nimž patří Babiččino údolí, nádrž Rozkoš, Zoo Dvůr Králové a další.

Josefovské louky ČSO zpřístupňuje veřejnosti a pořádá zde různé akce, mezi něž patří například i jarní vítání ptačího zpěvu. „Josefovské louky byly vždy přístupné veřejnosti a není naší ambicí, aby tomu tak nebylo. Naší snahou však určitě je a bude zamezit zbytečnému rušení ptáků. Proto chceme jako další krok ve výstavbě parku vybudovat odpovídající návštěvnickou infrastrukturu, a tím usměrnit pohyb návštěvníků. Její součástí by měly být např. pozorovací věž, návštěvnické centrum nebo pozorovatelna,“ prozradil navíc Václav Zámečník.

V současnosti je dokončována první etapa budování parku, která byla zaměřena zejména na podporu druhové diverzity – budování tůní, oprava závlahového systému a vytváření umělých hnízdišť pro čápy a ledňáčky. Rozvoj parku bude pokračovat i nadále.

 

Foto: Jan Stejskal, Ekolist.cz (licence Creative Commons)

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ochrana proti spam - doplňte správné číslo do příkladu: *